Ustawą działkową zajmie się Podkomisja nadzwyczajna

0905.2013

Podczas wspólnego posiedzenia dwóch Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które odbyło się 9 maja br, podjęto decyzję o utworzeniu Podkomisji nadzwyczajnej, która zajmie się przygotowaniem nowej ustaw o ogrodach działkowych. Podczas posiedzenia pojawiły się 3 wnioski w sprawie liczby posłów, którzy znajdą się w podkomisji. Platforma Obywatelska zaproponowała, by podkomisja liczyła 15 posłów (7 z PO, 4 z PiS i po jednym przedstawicielu z pozostałych partii: PSL, RP, SLD i SP). W odpowiedzi na to Ruch Palikota złożył wniosek o poszerzenie składu komisji do 16 osób. Pojawiła się też propozycja ze strony PiS, by ze względu na to, iż materia jest skomplikowana i wymaga kompromisu, by wypracować dobry społeczny projekt, podkomisja liczyła 12 osób. W wyniku głosowania przyjęty został wniosek Platformy Obywatelskiej (za było 24 posłów, przeciw – 19, a 4 wstrzymało się od głosu). Największą dyskusję wśród zebranych posłów wywołała sprawa ustalenia składu osobowego powołanej podkomisji. Poseł Andrzej Dera oraz posłowie PO apelowali o powołanie składu podkomisji na odbywającym się posiedzeniu. Jednak większość posłów zadecydowała o tym, by skład komisji ustalić podczas jutrzejszego (piątek 10.05 br.) posiedzenia obu komisji. Zgodnie z zaleceniem od Marszałek Sejmu podkomisja może rozpocząć swoje prace nad czterema projektami ustawy działkowej dopiero po ukazaniu się opinii prawnych na temat ich konstytucyjności. Opinie te muszą wydać Komisja Sprawiedliwości i Skarbu Państwa i Biuro Analiz Sejmowych (BAS). W posiedzeniu Komisij wzięli także udział pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodaczej Projektu Ustawy o ROD - mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Trelecki. Źródło