Nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zagrożeniem dla ROD

0901.2019

W ciągu ostatnich kilkunastu tygodni pojawiły się niepokojące doniesienia medialne z różnych stron kraju, dotyczące opracowywania nowych projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Działania te uaktywniły się tuż po wyborach samorządowych, w szczególności w dużych miastach, takich jak Warszawa, Łódź, Kraków czy Gdańsk i zagrażają dalszemu istnieniu ROD w tych miastach.

W związku z tym jednostka krajowa PZD zwołała w trybie pilnym naradę prezesów OZ, dyrektorów biur okręgów oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych z całego kraju, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 r. w Warszawie. W naradzie będą uczestniczyli: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki i pozostali członkowie Krajowego Zarządu PZD.

O dokonanej ocenie zjawiska i ustaleniu niezbędnych działań przeciwstawiających się tym negatywnym praktykom dla ROD i działkowców poinformujemy bezpośrednio po naradzie.

AR

Przeczytaj także:

Stanowisko Krajowego Zarządu PZD w sprawie zagrożeń dla istnienia ROD ( LINK)

Komunikat Krajowego Zarządu PZD dla warszawskich zarządów ROD i działkowców ( LINK)

Komunikat Krajowego Zarządu PZD dla gdańskich ROD i działkowców ( LINK)

Rada Miasta Łodzi przeciwko działkowcom (LINK)

Stanowisko OZ Toruńsko-Włocławskiego PZD w sprawie zagrożeń dla istnienia ROD w innych Okręgach (LINK)