Prowadzenie inwestycji i remontów w ROD w okresie pandemii COVID-19

2106.2020

Zgodnie z Uchwałą Krajowego Zarządu PZD Nr 92 z 21 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych zasad realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku w związku ze stanem epidemii (Biuletyn Nr 3/2020 str. 21-22), celem przeprowadzenia inwestycji należy podjąć określone działania.

Pamiętać należy, że w przypadku, gdy nie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze/Konferencja Delegatów i Zarząd ROD nie posiada uchwały walnego zebrania w sprawie przeprowadzania inwestycji i remontu w ROD należy wykonać poniższe czynności:

1/ Należy podjąć uchwałę Zarządu ROD, która winna zawierać: zakres zadania, sposób i termin wykonania zadania, przewidywany koszt wykonania zadania oraz źródła finansowania zadania.

Uwaga: przewidywany koszt wykonania zadania określa kosztorys inwestorski.

2/ Następnie uzyskać opinię Komisji Rewizyjnej ROD oraz uzyskać zgodę Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

Dokumenty, które należy złożyć do Okręgu Pomorskiego PZD to:

1/ Wniosek Zarządu ROD w sprawie realizacji zadania inwestycyjno-remontowego.

2/ Uchwałę Zarządu ROD w sprawie realizacji zadania inwestycyjno-remontowego.

3/ Opinię Komisji Rewizyjnej ROD.

4/ Kosztorys Inwestorski.

Zadania, które można realizować po opinii Komisji Rewizyjnej ROD oraz uzyskaniu zgody Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD to:

1/ Zadania, na które Zarząd ROD uzyskał środki zewnętrzne.

2/ Zadania jednoroczne, na które Zarząd ROD posiada zgromadzone środki własne (na Funduszu Rozwoju ROD), a których opóźnienie może narazić ROD na powstanie nieodwracalnej szkody.

3/ Inne wyjątkowe sytuacje takie jak np. na potrzeby usunięcia awarii, stanu zagrażającemu życiu i zdrowiu itp.

Zasady prowadzenia inwestycji w ROD muszą być zgodne z:

1/ Powszechnie obowiązującym prawem.

2/ Związkowymi przepisami m.in.:

- Uchwałą nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców.

- Uchwałą nr 300/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 listopada 2015 r w sprawie zasad udzielania przez prezydia okręgowych zarządów PZD zgody zarządom ROD na działania przekraczające zakres zwykłego zarządu.

Postępowanie Zarządu ROD po realizacji zadania inwestycyjnego:

1/ Przedstawienie informacji o przeprowadzonej inwestycji na najbliższym Walnym Zebraniu w ROD.

2/ Ujęcie zadania w sprawozdaniu finansowym.

3/ Przesłanie tabeli inwestycyjnej stanowiącej załącznik do sprawozdania finansowego w ROD za 2020r.

 

Okręgowa Komisja Inwestycyjna

Galeria