Apel Krajowej Rady PZD do wszystkich członków PZD

2607.2012

Szanowni Działkowcy Członkowie Polskiego Związku Działkowców

Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ogłoszonego 11 lipca 2012 roku, w zależności od rozwiązań przyjętych przez rządzących, dotkną mniej lub bardziej, ale każdego działkowca w Polsce. Dlatego nie można się poddawać i trzeba będzie walczyć o istnienie ogrodów działkowych i godne prawa działkowców. Dzisiaj, wbrew wielu wypowiedziom w mediach Polski  Związek Działkowców nadal istnieje i funkcjonuje, a jego celem podstawowym na dzisiejsze czasy jest ochrona praw swoich członków. Nie będzie to łatwe, bowiem do głosu dochodzą wszyscy, którym zależy na odpowiedniej reformie zasad funkcjonowania ogrodów, aby osiągnąć z tego wymierne korzyści.

Po wyroku w mediach, nowi eksperci od ogrodów działkowych – deweloperzy, kancelarie zajmujące się roszczeniami do gruntów, a także stowarzyszenia byłych właścicieli – powtarzają, że działkowcom nic się nie stanie, że nawet zyskają. Jednocześnie, zarówno ci eksperci, jak i prezydenci niektórych miast już otwarcie się cieszą, że nareszcie będzie można w sposób niczym nie skrępowany dysponować gruntami ogrodów działkowych. W taki oto sposób widzą „korzyści” dla działkowców. Euforię wśród tych ekspertów wzbudza też to, że nareszcie nie będą się musieli liczyć z silnym Związkiem działkowców, bowiem wyrok Trybunału, to prawdziwy „sąd nad PZD”. korzyści dla działkowców z wyroku ogłosił sam Trybunał – w uzasadnieniu i na konferencji prasowej po ogłoszeniu wyroku, gdzie wręcz stwierdzono, że jeżeli sejm nie uchwali nowej ustawy w ciągu 18 miesięcy, to działkowcy stracą swoje prawo do gruntu i będą musieli podpisać umowę, np. dzierżawy z właścicielem. Informowaliśmy Was jeszcze przed wyrokiem, że takie rozwiązanie jest realne i może grozić każdemu działkowcowi w Polsce. Teraz właśnie taki kierunek jest wskazywany przy opracowywaniu nowej ustawy o ogrodach działkowych.

Działkowcy

Wyrok Trybunału ma w swym zamyśle rozbić i podzielić zjednoczony ruch działkowy. Od lat za głównego „wroga” wszelkich reformatorów ogrodnictwa działkowego, których celem było „uwolnienie gruntów ogrodów uważany był Polski Związek Działkowców. Działkowcy są silni, bo mają własną , niezależną i samorządną organizację, która skutecznie broniła ich praw przez ostatnie 22 lata. Dlatego celem jest zniszczenie jednolitej organizacji działkowców, rozbicie ich jedności i solidarności w działaniu. Okazało się, że niektórym elitom naszego kraju przeszkadza, gdy obywatele są zdolni do samoorganizacji i skutecznego działania, gdy potrafią się zintegrować wokół własnych celów i stawić skuteczny opór przed próbami ograniczania ich praw, dlatego wszelkimi sposobami usiłuje się zniszczyć tę samodzielność i samorządność.

Drodzy Działkowcy

Z dyskusji nad skutkami wyroku przebijają kierunki, w jakich będzie się pracować nad przyszłą ustawą o ogrodach działkowych. Nie są one zachęcające szczególnie, że każde proponowane, czy też domniemane rozwiązanie uderzy w działkowców, szczególnie w koszty utrzymania działki. W skrajnym przypadku możliwe jest nawet to, że działkowcy będą dzierżawić nie tylko swoje działki, ale też infrastrukturę ogrodu, którą sami wybudowali. Jeśli sejm nie uchwali nowej ustawy przed upływem wyznaczonego terminu, to tak właśnie się stanie. Propozycji rozwiązań będzie wiele, bo teraz każda partia polityczna będzie chciała zbić kapitał polityczny na działkowcach, jednak realne do wprowadzenia będą propozycje, które wyjdą od sejmowej większości, która niestety jest nieprzychylna działkowcom.

Działkowcy, Członkowie Polskiego Związku Działkowców

Zwracamy się do Was wszystkich o jedność i determinację w działaniu, bowiem istnieją prawne możliwości aby większość dotychczasowych praw działkowców była zachowana w nowej ustawie o ogrodach działkowych. Do tego będzie dążył Polski Związek Działkowców, wszystkie jego struktury, bo Związek nadal istnieje, funkcjonuje i jest to jego najważniejsze w dniu dzisiejszym zadanie.

Razem zachowamy ogrody dla nas i przyszłych pokoleń, a także dla społeczeństwa i miast.

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 18 lipca 2012 roku.