IX Krajowy Zjazd Delegatów

2003.2012

Chcąc podkreślić jak ważna to sprawa, ponownie publikujemy Apel wystosowany przez IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD z dnia 17 grudnia 2012 r. Apel IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD