Obradowała Krajowa Rada PZD

1601.2015

W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyło się XXIV posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezes Związku przedstawił sytuację ogrodów i Związku na tle wydarzeń, które miały miejsce w ostatnim czasie. Szczególną uwagę zwrócił na postanowienie referendarza sądowego odmawiające rejestracji statutu PZD uchwalonego na Nadzwyczajnym Zjedzie PZD 23 października 2014 r. Referendarz podważył tryb uchwalenia statutu, choć poprzedni statut zarejestrowany przez KRS był uchwalony dokładnie w tym samym trybie, a stan prawny nie zmienił się. PZD nie otrzymało jeszcze w sposób oficjalny decyzji, ale Prezydium KR PZD obradujące w dniu 14 stycznia 2014 r. postanowiło, że Związek odwoła się od tej decyzji do Sądu. Prezes Związku zwrócił uwagę na aspekt tej sprawy, gdyż decyzja referendarza oparta jest w całości na stanowisku organu nadzoru tj. Prezydenta m. st. Warszawy.

(...)

Krajowa Rada podjęła uchwały dotyczące spraw systemowych w sprawie Funduszu Rozwoju, Funduszu Obrony, Inwestycji i remontów w ROD, zasad wydawania ruchomości i nieruchomości oraz dokumentacji w ROD przy zmianie organu oraz ustaliła odpis na Fundusz Obrony z części środków należnych Krajowej Radzie PZD.

Krajowa Rada wypowiedziała się w wielu sprawach rzutujących na sytuację ogrodów i Związku. Krajowa Rada podjęła stanowiska w sprawie rejestracji statutu PZD, roszczeń do gruntów warszawskich ROD, zamieszkiwania na terenie ROD, sytuacji działkowców i ogrodów w Krakowie oraz w sprawie zebrań wszystkich działkowców.

Pełny tekst informacji: Obradowała Krajowa Rada PZD

Podjęte Uchwały: Uchwała Krajowej Rady PZD nr 3/XXIV/2015 w sprawie Funduszu Rozwoju ROD Uchwała Krajowej Rady PZD nr 4/XXIV/2015 w sprawie zasad funkcjonowania Funduszu Obrony ROD Uchwała Krajowej Rady PZD nr 5/XXIV/2015 w sprawie ustalenia zasad odpisu na Fundusz Obrony Uchwała Krajowej Rady PZD nr 6/XXIV/2015 w sprawie inwestycji i remontów w ROD   Podjęte Stanowiska: Stanowisko Krajowej Rady w sprawie zebrań wszystkich działkowców Stanowisko Krajowej Rady w sprawie roszczeń dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych Stanowisko Krajowej Rady w sprawie zamieszkiwania na terenie ROD Stanowisko Krajowej Rady w sprawie rejestracji statutu PZD Stanowisko Krajowej Rady w sprawie ogrodów krakowskich