KOMUNIKAT ws. pracy Biura Okręgu Pomorskiego

0904.2020

Imię i nazwisko

Stanowisko służbowe

dzień tygodnia

godziny

Nr telefonu

Beata Milianowska

Dyrektor biura

piątek

10-14

58 341 75 25

58 345 13 47

 w. 107

Urszula Kasperkiewicz

Inspektor ds. inwestycji

środa

10-14

58 341 75 25

58 345 13 47

 w. 108

Halina Zyziuk-Wierczyńska

księgowa

wtorek

10-14

58 341 75 25

58 345 13 47

 w. 105

Andrzej Mania

Inspektor terenowo-prawny

wtorek

10-14

58 341 75 25

58 345 13 47

 w. 106

Marcin Matyszkiewicz

Inspektor terenowo-prawny

czwartek

12-16

58 341 75 25

58 345 13 47

 w. 106

Galeria

Do pobrania