Spotkanie z Burmistrzem Chojnic - 08.11.2021

0811.2021

W dniu 04.11.2021 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Chojnice Burmistrza Pana dr. Arseniusza Feinstera oraz Zastępcy Burmistrza Pana Adama Kopczyńskiego a Władzami Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, reprezentowanymi przez Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pana dr inż. Mieczysława Kamińskiego, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Pana mgr. Bogusława Dąbrowskiego, Przewodniczącego Kolegium Prezesów ROD powiatu chojnickiego, członka Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pana Jerzego Megger oraz Dyrektora Biura Okręgu Pana Andrzeja Łockiewicza.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD podziękowali Burmistrzowi za zaproszenie na spotkanie i wyrazili zadowolenie w związku z przyjęciem przez Miasto współorganizacji święta działkowców, Okręgowych Dni Działkowca na terenie miasta.

Burmistrz wyraził zadowolenie z udziału w święcie działkowców Okręgu Pomorskiego. Pierwszy raz w historii miasto będzie współorganizatorem Okręgowych Dni Działowca 2022 po raz pierwszy w historii miasta. Ustalono, że Okręgowe Dni Działkowca na terenie miasta Chojnice odbędę się 03 września 2022 roku. Szczegóły organizacji uroczystości zostaną uzgodnione na spotkaniu roboczym w marcu 2022 roku. Jednocześnie Burmistrz Chojnic Pan dr Arseniusz Feinster zapewnił, że w miarę możliwości będzie wspierał ogrody w realizacji ich zadań statutowych.

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD

Andrzej Łockiewicz

Galeria