Uroki maja uchwycone w zdjęciach Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD

3105.2023

Czy może być pięknej na działce niż w maju. Przedstawimy uroki maja uchwycone w zdjęciach Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku. Zachęcamy działkowców do przysyłanie zdjęć ze swoich działek.  

Prosimy o dołączanie krótkich notatek, aby można było je publikować na stronie internetowej Okręgu Pomorskiego.

Andrzej Łockiewicz

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

 

 

Galeria