Szkolenia dla Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych ROD w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku

2106.2019

 

Narady szkoleniowe otwierał Prezes Okręgu Józef Matwies. W szkolenia zaangażowali się i brali czynny udział: Prezes Okręgu, I wiceprezes Okręgu Pomorskiego Mieczysław Kamiński, Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Elżbieta Senecka oraz członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Jan Suprunowicz, a także dyrektor biura oraz inspektorzy terenowo-prawni oraz ds. inwestycji.

Prezes Matwies złożył gratulacje wszystkim wybranym członkom zarządu, podkreślając, że jest to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim odpowiedzialność kierowania ROD. Przedstawił aktualną sytuację w Związku, podejmowane działania przez Krajową Radę PZD jak i Okręgowy Zarząd Pomorski w Gdańsku. Zwrócił uwagę również na zagadnienia zmian w projekcie ustawy „śmieciowej” oraz na nowelizację ustawy o gospodarce nieruchomościami i Prawo budowlane.

Pierwszą część szkolenia w zakresie przekazywanych dokumentów, kompetencji i zadań zarządów, protokołów poprowadził I wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD Mieczysław Kamiński.

Na temat Komisji Rewizyjnej ROD, jej obowiązków jako organu kontrolnego oraz zakresu współpracy z zarządem ROD mówili Elżbieta Senecka oraz Jan Suprunowicz.

Inspektorzy terenowo-prawni przedstawili akty prawne dotyczące zasad i funkcjonowania PZD:

- ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z dni 13 grudnia 2013 r.,

- Statut PZD,

- regulamin ROD.

Inspektorzy omówili kwestie związane z nabyciem prawa do działki, wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej, pozbawieniem członkostwa.

Sprawy finansowe, działanie OFK oraz potrzeby i zalety wynikające z korzystania z programu DGCS przedstawiła księgowa z OFK, zachęcając jednocześnie do zakupu programu w celu prawidłowego prowadzenia księgowości w ROD. Wskazała, że program DGCS System jest dedykowany Rodzinnym Ogrodom Działkowym i składa się z następujących modułów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe. Zwróciła uwagę na to, ze program zapewnia prawidłowość prowadzenia nie tylko spraw księgowo-finansowych, ale też wynikających z zawartych w nim modułów.

Inspektor ds. inwestycji omówiła sprawy dotyczące inwestycji i remontów, powołując uchwałę nr 14/III/2015.

Dyrektor biura zwróciła szczególną uwagę na stosowanie przepisów RODO i konieczność prowadzenia dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, ponadto nawiązała do reprezentacji w PZD przez organy ROD, newsletterów, adresów mailowych dla ROD zgodnie z uchwałą nr 174/2019 Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 maja 2019 r.

Każdy zarząd otrzymał Statut Polskiego Związku Działkowców, a Komisje Rewizyjne otrzymały regulamin Komisji Rewizyjnych PZD. Ponadto do aktów wewnątrzzwiązkowych zostały dołączone opisy niektórych procedur stosowanych w PZD przez zarządy ROD, które zostały przygotowane przez pracowników Okręgu.

Podczas szkoleń uczestnicy dyskutowali na tematy związane z problematyką prezentowaną na szkoleniu i zadawali wiele pytań dotyczących poruszonej tematyki.

Po zakończonych szkoleniach wyjazdowych, Prezes Okręgu Józef Matwies zwołał I posiedzenia kolegiów prezesów miasta Malbork, miasta Kwidzyn i miasta Pruszcz Gdański, podczas których zostali powołani przewodniczący kolegiów prezesów zarządów ROD:

Ryszard Gurtiaków – przewodniczący kolegium prezesów zarządów ROD miasta Malbork

Jarosław Parus – przewodniczący kolegium prezesów zarządów ROD miasta Kwidzyn

Agnieszka Machnikowska - przewodniczący kolegium prezesów zarządów ROD miasta Pruszcz Gdański

 

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Józef Matwies

Galeria