List Okręgowej Komisji Rewizyjnej do Prezesa Rady Ministrów

1205.2015

"Szanowna Pani Premier!

Właśnie dzisiaj dochodzimy do smutnego wniosku, że działanie Prezydenta Warszawy dąży do rozbicia największego, legalnie działającego w Polsce związku działkowców, które od lat staje w obronie interesów ludzi niezamożnych, grup naszego społeczeństwa.

Pytamy się wobec tego, czy takie traktowanie naszej społeczności jest właściwą drogą do budowania społeczeństwa obywatelskiego!

Doceniając Pani Premier osobiste zaangażowanie się w pracach nad obywatelskim projektem ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” wyrażamy przekonanie, że i tym razem wesprze Pani starania naszego Związku i skorzysta z przysługującego prawa nadzoru nad działaniami Prezydenta Warszawy wobec naszego Związku.

Wierzymy, że Pani osobiste zaangażowanie jest w stanie zakończyć nikomu nie potrzebny spór odnoszący się do postanowień naszego Statutu i w konsekwencji doprowadzi do rejestracji jego."

Pełna treść listu dostępna poniżej: List Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku z 11 05 2015r do Premiera Rządu RP Pani Ewy Kopacz