Po rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym

2906.2012

Wczoraj odbyła się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym, której przedmiotem była ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych.

W czasie trwającej około 6 godzin rozprawy Sędziowie Trybunału zadawali szereg pytań w stosunku do wszystkich uczestników postępowania. Również przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców proszeni byli o przedstawienie wyjaśnień odnośnie funkcjonowania Związku, struktury własności gruntów zajętych pod ROD oraz wielu innych kwestii związanych z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych.

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zostanie przedstawione 11 lipca 2012 r.

Prosimy wszystkie ogrody o pozostawienie oflagowania ogrodów aż do czasu opublikowania orzeczenia Trybunału.