5 czerwca 2016 - ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

1905.2016

Światowy Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na pamiątkę Konferencji Sztokholmskiej, która odbyła się 5 czerwca 1972r. Była to pierwsza światowa konferencja, której głównym celem było zwrócenie uwagi na stan środowiska.

Aktualnie Dzień Ochrony Środowiska obchodzony jest w 100 krajach.

Świat w jakim żyjemy tworzymy my sami, a jaki on będzie w przyszłości zależy od tego co robimy teraz. Raporty organizacji ekologicznych nie napawają nas optymizmem, ponieważ jak się okazuje konsumpcja zasobów naturalnych jest bardzo duża , emisja zanieczyszczeń również, a do tego coraz więcej , betonu niż zieleni. Dlatego troska o środowisko jest naszym obowiązkiem, a my działkowcy powinniśmy dbać szczególnie zaczynając od własnego podwórka czyli od ogrodu i jego otoczenia.

IMG_2352

Zieleń to życie – fotosynteza, tworzenie mikroklimatu, obniżanie temperatury, podnoszenie wilgotności itp. Ogrody działkowe to oazy zieleni, szczególnie w miastach gdzie betonu jest coraz więcej, ma to duże znaczenie. Ogrody otwarte to miejsca spacerów oraz różnych inicjatyw (np. zielone szkoły), nie tylko dla działkowców ale też dla ludności lokalnej, dlatego musimy o nie dbać i zabiegać by przetrwały dla przyszłych pokoleń.

Apelujemy do zarządów ogrodów oraz działkowców o podjęcie działań na rzecz ochrony środowiska (np. posprzątanie terenu wokół ogrodu, segregacja śmieci, zbiórka zużytych baterii, prelekcja na temat recyklingu itp. zorganizowanie w ogrodzie imprezy dla dzieci np. połączonej z Dniem Dziecka).

A więc dbajmy o środowisko naturalne, dbajmy o ogrody, a 5 czerwca każdy na własna rękę  tez może zrobić coś dobrego dla swojego środowiska.

M.H.N.