Pikiety przed biurami poselskimi

0705.2013

W dniu 6 maja 2013 r. przed biurami poselskimi w całym kraju Działkowcy manifestowali swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Również Działkowcy w Okręgu Gdańskim zmobilizowali się do przeprowadzenia pikiety i spotkań z posłami. Rumia - Biuro Pani Poseł Krystyny Kłosin: Starogard Gdański - Biuro Pana Posła Sławomira Neumana