Gdyńskie Kolegium Prezesów rozpoczęło działalność w nowej kadencji 2019-2022

2207.2019

Po raz kolejny, spotkali się Gdyńscy Prezesi Zarządów Ogrodów Działkowych. Spotkanie w dniu 19 lipca 2019 r. wynikało z potrzeby wyłonienia nowych władz kolegium oraz ze względu na zmianę około jednej trzeciej ogółu prezesów ogrodów. W spotkaniu wzięli udział prawie wszyscy członkowie kolegium.

Posiedzenie zaszczycił I Wiceprezes Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku Mieczysław Kamiński.

Na spotkanie został zaproszony i przybył Pan Andrzej Kieszek – opiekun gdyńskich ogrodów z ramienia Prezydenta Miasta Gdyni.

Sprawozdanie za okres mijającej kadencji przedstawiła sekretarz kolegium – Danuta Sompolińska.

Zebrani, w dyskusji, dokonali oceny dotychczasowej działalności kolegium, podkreślili doskonałą wręcz współpracę z władzami Miasta Gdyni. Oddzielną część dyskusji poświęcono wsparciu, jakie udziela gdyńskim ogrodom Prezydent Wojciech Szczurek.

Pan Andrzej Kieszek, potwierdził, że na wniosek kolegium, Prezydent Miasta ufundował wszystkim gdyńskim ogrodom  apteczki pierwszej pomocy.          

Zebrani dokonali wyboru nowych władz kolegium. Jednogłośnie, na przewodniczącego wybrano Leonarda Niewińskiego – ROD „A. Domagalskiego” , na zastępcę przewodniczącego kolegium wybrano Władysława Kurhan – ROD „Kotwica”, a na sekretarza kolegium wybrano Danutę Sompolińską – ROD „M. Reja”.       

Zgromadzeni przyjęli wytyczne i omówili kierunki działania na najbliższy okres. Podczas dyskusji wskazano, że dotychczasowe kierunki działania i współpracy z władzami lokalnymi powinny być kontynuowane.     

 

 

                                                              Przewodniczący Kolegium

                                                                   Leonard Niewiński