Jubileusz 35-lecia założenia ROD "Janowo" w Rumi - 09.08.2021

0908.2021

7 sierpnia 2021  na terenie rekreacyjnym ogrodu świętowano Jubileusz 35 - lecia założenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Janowo” w Rumi.

Uroczystość otworzył Prezes Zarządu ROD „Janowo” Pan Mieczysław Kamiński. Przywitał zaproszonych gości, między innymi Burmistrza Miasta Rumi Pana Piotra Wittbrodta, Wiceprezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pana Jarosława Parusa, Sekretarza Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pana Grzegorza Drozdowskiego, Krajowego Instruktora SSI Panią Leonardę Bachar-Kowalską oraz członków Okręgowej Rady Pomorskiej PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku, w tym Prezesów Zarządów ROD z Kwidzyna, Gdańska, Gdyni, Rumii, Redy, Wejherowa i Kosakowa.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali historii ROD „Janowa” w Rumi. Następnie Pan Jarosław Parus wręczył puchar i dyplom 40 - lecia przyznany przez Pana Eugeniusza Kondrackiego Prezesa Polskiego Związku Działkowców.

Kolejno głos zabierali zaproszeni goście wręczając dyplomy, puchary, listy gratulacyjne i upominki.

Burmistrz Miasta Rumii Pan Piotr Wittbrodt wręczył dziesięciu działkowcom podziękowania, do których dołączył chryzantemy bukietowe wraz z dyplomami za piękne działki oraz dla ROD Janowo jubileuszowe drzewko - śliwę kolumnową.

Pani Leonarda Bachar – Kowalska wręczyła wyróżnienia i upominki laureatom konkursu na najpiękniejsza działkę w roku 2019, 2020 i 2021.

Na zakończenie Prezes Zarządu ROD „Janowo” podziękował zaproszonym gościom i działkowcom za udział w uroczystości, a następnie zaprosił na grochówkę z kuchni polowej. Pierwszą porcją dyrektor biura Okręgu Pomorskiego PZD Pan Andrzej Łockiewicz poczęstował wyróżnioną działkowiczkę. 

Przebieg uroczystości był „osłaniany” armatą polową z roku 1912.

 

Izabela Sobkowska

Wiceprezes Zarządu ROD "Janowo" w Rumi

 

więcej zdjęć z uroczystości 35-lecia ROD „Janowo”w Rumii

https://photos.app.goo.gl/Xf52XgjvPkmcs2Kh7

Autor zdjęć: Grzegorz Drozdowski - Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria