List Okręgowego Zarządu do Trybunału Konstytucyjnego

2205.2012

Z uwagi na zbliżający się termin rozpatrywania przez Trybunał Konstytucyjny skargi dotyczącej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Okręgowy Zarząd PZD postanowił skierować list do Prezesa Trybunału.

Pod listem swoje podpisy złożył Prezes Okręgowego Zarządu, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej a także Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej.

Treść listu dostępna jest poniżej: List Okręgowego Zarządu PZD do Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.05.2012