Najnowszy Biuletyn Informacyjny wraz z drukami na zebrania ROD

1701.2014

Do Okręgowych Zarządów oraz rodzinnych ogrodów działkowych został już wysłany "Biuletyn Informacyjny (1/2014)", w którym opublikowana została nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, zweryfikowany Statut PZD, dokumenty wdrożeniowe, a także wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD Do Biuletynu została także dołączona wkładka z wzorami dokumentów i druków na walne zebrania w ROD.

Wersje elektroniczne Biuletynu oraz wzorów dokumentów i druków można pobrać także z naszej strony z odpowiednich działów, lub też klikając na poniższe odnośniki:

Biuletyn Informacyjny 1/2014

Dokumenty i druki - Walne Zebrania 2014