Komisja Skarbu Państwa pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty dot. ustawy działkowej

2305.2013

22 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Skarbu Państwa. Prezydium Komisji zaopiniowało pozytywnie wszystkie projekty ustawy działkowej - 3 poselskie: SP, PO i SLD oraz projekt obywatelski. W opinii podkreślono, że każdy z tych projektów zmierza do uwzględnienia wniosków zawartych w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012r. Opinia Prezydium została przyjęta większością głosów.

Posłowie PiS zaapelowali do przewodniczącego Komisji, by głosować nad każdym projektem osobno. „Jest zasadnicza różnica między projektem Platformy Obywatelskiej, która chce oddać ogródki deweloperom, a projektami pozostałymi, które chcą ogródki działkowe oddać działkowcom. Nie wyobrażam sobie żeby można było jednocześnie podnieść rękę za preferencjami dla deweloperów i preferencjami dla działkowców” – motywował wniosek PiS Maciej Małecki. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowali posłowie PO, w tym Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa Tadeusz Aziewicz (PO). Przekonywał go poseł Marek Suski (PiS) mówiąc:„Wrzuca się ileś projektów do jednego worka . W demokracji nie głosuje się od razu nad wszystkim, jak w Korei, ale wnioski takie powinny być uwzględnione” – mówił poseł Suski. Jednak wniosek proceduralny posła PiS o zmianę sposobu głosowania (nad każdym projektem z osobna) nie uzyskał w głosowaniu wymaganej większości.

Zgodnie z zaleceniem Marszałek Sejmu Komisja Skarbu Państwa została zobowiązana do zaopiniowania dla Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej czterech projektów dotyczących ogrodów działkowych. Dopiero po uzyskaniu wszystkich wymaganych opinii będą mogły ruszyć prace w Podkomisji Nadzwyczajnej, która ma zająć się przygotowaniem nowej ustawy działkowej.

Źródło