Stanowisko Krajowej Rady PZD w sprawie wystąpienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju do Rzecznika Spraw Obywatelskich

0608.2014

1197119427929350758nicubunu_Scroll.svg.medStanowisko Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie wystąpienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju do Rzecznika Praw Obywatelskich

W związku z pismem z dnia 23 lipca 2014r. skierowanym w imieniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Prezydium KR PZD pragnie wyrazić uznanie dla wyważonego i obiektywnego stanowiska na temat  regulacji zawartych w ustawie o ROD zaprezentowanego w imieniu Wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej w przedmiotowym piśmie. Na specjalne podkreślenie zasługuje zwłaszcza fakt, że wśród wielu argumentów przywołanych w tym wystąpieniu, Ministerstwo szczególnie wyraźnie uwypukliło kwestię poparcia społecznego, jakim nowa ustawa cieszy się w środowisku działkowców.

Okoliczność tą odbieramy jako przejaw nowej jakości w podejściu przedstawicieli władz publicznych do problemu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Traktowanie społeczności działkowców w sposób podmiotowy, a zwłaszcza uwzględnianie przez organa Państwa stanowiska działkowców w sprawie rozwiązań ustawowych regulujących funkcjonowanie ROD, było i jest jednym z najważniejszych postulatów głoszonych przez PZD. Dlatego ten aspekt pisma skierowanego w imieniu Pani Wicepremier zasługuje na szczególną uwagę i podkreślenie. (...)

Pełna treść stanowiska: Stanowisko Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie wystąpienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju do Rzecznika Praw Obywatelskich