Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD i biura Krajowej Rady PZD

0805.2020

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 7 maja 2020 roku 

w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych

biur Okręgowych Zarządów PZD i biura Krajowej Rady PZD

 

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 maja 2020 r. dokonał oceny uruchomionego od dnia 22 kwietnia 2020 r. systemu dyżurów telefonicznych merytorycznych pracowników biur OZ PZD i biura KR i zdecydował o kontynuowaniu tej formy wsparcia działkowców oraz zarządów ROD.

Wprowadzone ze względu na epidemię powszechne obostrzenia w kontaktach międzyludzkich wymusiły na wszystkich konieczność zaadaptowania się do nowej, nietypowej i szczególnej rzeczywistości. Wprowadzenie ograniczeń wynikających z zagrożenia koronawirusem zbiegło się z początkiem sezonu wegetacyjnego, jak również przygotowaniami do walnych zebrań powodując szereg problemów natury organizacyjnych, proceduralnej, prawnej. Liczba pytań i zagadnień z jakimi działkowcy zaczęli zwracać się do biur Okręgowych Zarządów PZD i biura Krajowej Rady PZD po ogłoszeniu stanu epidemii lawinowo wzrosła.

 Krajowy Zarząd PZD stoi na stanowisku, że potrzeba kontynuowania dyżurów telefonicznych jest jak najbardziej uzasadniona; wynika nie tylko z ilości zapytań, ale również zakresu zgłaszanych podczas rozmów problemów. Z przekazanych przez Okręgi informacji wynika, że zakres zagadnień poruszanych podczas dyżurów jest bardzo szeroki, w zasadzie pytania dotyczą wszystkich kwestii związanych z funkcjonowaniem ROD, zdecydowana większość z nich odnosi się stricte do sytuacji związanej z COVID-19, bardzo dużo pytań dotyczy wolnych działek, pojawiają się również typowe, sezonowe problemy, skargi na uciążliwe sąsiedztwo oraz prośby o porady ogrodnicze.

 Wszystkie Okręgowe Zarządy PZD zamieszczają na swoich stronach internetowych aktualne grafiki dyżurów w czytelnej, przejrzystej i usystematyzowanej formie. Dbają również o to, by wszyscy merytoryczni pracownicy byli w równym stopniu zaangażowani w udzielanie porad, dzięki czemu zakres i tematyka poruszanych zagadnień jest jak najszersza.

 Krajowy Zarząd PZD zachęca do zapoznania się z aktualnymi grafikami dyżurów i kierowania pytań do konkretnych specjalistów z danej dziedziny. Zagwarantuje to uzyskanie pełnej, kompleksowej i wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytania.

 Krajowy Zarząd PZD stwierdza, że kontynuowanie dyżurów telefonicznych jest w pełni uzasadnione i potrzebne, gdyż pomimo stopniowego znoszenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich, wciąż kontakt telefoniczny jest najbezpieczniejszą i najrozsądniejszą formą porozumiewania się na linii działkowcy – Zarząd ROD – Okręgowy Zarząd PZD, a z sygnałów jakie docierają do Krajowego Zarządu PZD wynika jednoznacznie, że ta forma wsparcia znajduje uznanie wśród działkowców.

Specjaliści zatrudnieni w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD reagują na każdy sygnał i każdą sprawę, służąc pomocą i wsparciem.

Krajowy Zarząd PZD zaprasza do korzystania z dyżurów telefonicznych.

 

 

                                                                                                         Krajowy Zarząd

 

                                                                                                   Polskiego Związku Działkowców

Galeria