wrotatczewa.pl: "Budżet Obywatelski Tczewa 2017 - GŁOSUJEMY!"

0703.2017

Od 28 lutego możemy głosować na projekty tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Tczewa. Głosowanie potrwa do 15 marca.

Miasto Tczew realizuje budżet obywatelski już po raz czwarty.

W wyniku weryfikacji, z 40 wniosków zgłoszonych przez mieszkańców, 27 zostało poddanych pod głosowanie. Ich lista znajduje się  TUTAJ

Ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego Tczewa 2017 nastąpi do 6 kwietnia.

Jak głosować?

● Głosowanie na wytypowane projekty do realizacji w danym okręgu odbywa się tradycyjnie, w wersji papierowej – na formularzu do głosowania na projekt do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok lub w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza: https://bo.tczew.pl/?p=328

w terminie określonym w harmonogramie (od 28 lutego do 15 marca br.).

● Do głosowania na zweryfikowane projekty spełniające kryteria regulaminowe, proponowane do realizacji w danym okręgu, jest uprawniony każdy mieszkaniec tego okręgu, który ukończy 16 lat w 2017 r. i starszy oraz jest zameldowany na jego terenie. W przypadku podwójnego zameldowania, za ważniejszy przyjmuje się adres zameldowania na pobyt stały. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć podwójnego głosowania w różnych okręgach przez tę samą osobę.

●Mieszkańcy poszczególnych okręgów są uprawnieni do głosowania na wytypowane projekty dotyczące ich okręgu, z możliwością oddania głosu na więcej niż jeden projekt.

●Tradycyjne głosowanie będzie polegać na oddaniu głosu poparcia na projekt w danym okręgu, złożony zgodnie z wykazem zawierającym dane pozwalające na zweryfikowanie, czy osoba głosująca jest mieszkańcem danego okręgu i ukończyła 16 lat.

● Głosowanie elektroniczne odbędzie się za pomocą interaktywnego formularza: https://bo.tczew.pl/?p=328 System będzie weryfikował użytkownika poprzez numer telefonu komórkowego (do weryfikacji numeru), PESEL oraz adres IP. W przypadku, gdy system nie dopuści użytkownika do głosowania, poinformuje go o przyczynach odmowy i ewentualnej możliwości sposobu poprawy formularza.

Ogłoszenie  wyników Budżetu Obywatelskiego nastąpi do 6 kwietnia.

Szczegółowe informacje: http://www.bo.tczew.pl

Źródło