Stanowisko członków statutowych organów okręgu gdańskiego PZD

1308.2013

Stanowisko Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku z 13.08.2013 r. w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych opracowanego przez Nadzwyczajną Podkomisję

"My, członkowie Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Komisji Rozjemczej w Gdańsku, społecznie działających organów statutowych Polskiego Związku Działkowców, po wnikliwej analizie treści projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, zawartego w sprawozdaniu podkomisji nadzwyczajnej (druk INF-0141-8-13) wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec rozwiązań w nim zawartych.(...)

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią stanowiska: kliknij