Krajowa Komisja Rewizyjna oceniła sprawozdanie finansowe KR PZD za 2015 rok

1802.2016

W dniach 15-17 lutego 2016 roku obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD, która w sześcioosobowym składzie przeprowadziła badanie bilansu i działalności statutowej jednostki krajowej PZD za 2015 rok.

Szczegółowe badanie zostało dokonane w oparciu o źródłowe dokumenty i objęte zostały nim środki budżetowe i fundusze wydzielone.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD wysoko oceniła działalność zwracając uwagę na celowość wydatków oraz oszczędne gospodarowanie środkami pozostającymi w jej dyspozycji. Uznała, że poniesione wydatki były zgodne z planem merytorycznym jednostki krajowej PZD w 2015 roku.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku.

Stwierdziła również, że wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z Zakładowym Planem Kont PZD.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zapoznała się z projektem preliminarza jednostki krajowej PZD na 2016 rok, który zostanie przedstawiony na plenarnym posiedzeniu Krajowej Rady PZD w dniu 19 lutego 2016 roku. Wydając swoją pozytywną opinię uznała, że jest on zgodny ze Statutem PZD, Zakładowym Planem Kont PZD i Planem Pracy Prezydium KR PZD na 2016 rok.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD skierowała do członków Związku apel w sprawie uczczenia Jubileuszu 35 lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców.