Wejherowo - konkurs na najpiękniejszy balkon i ogród

1205.2016

IMG_5560Miasto Wejherowo właśnie rozpoczęło konkurs, w którym mogą wziąć udział wszyscy działkowcy z wejherowskich ogrodów. Prezydent Miasta Wejherowa po raz dziewiętnasty ogłosił „Konkurs na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon, okno lub ogród na terenie Miasta Wejherowa”.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach: balkony, okna w domach jedno- i wielorodzinnych; ogrody przydomowe oraz ogrody działkowe. Konkurs w kategorii ogrody działkowe będzie rozstrzygany w dwóch etapach: wewnętrznym, a następnie miejskim.

Zgłoszenia pisemne do 6 czerwca 2016 r. przyjmuje Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12. Marca 195, tel. kontaktowy 58 677 70 62. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela obiektu, numer telefonu, dokładny adres i rodzaj obiektu przedstawionego do konkursu. Istnieje możliwość zgłaszania do konkursu obiektów przez osoby trzecie (sąsiadów, znajomych itp.), po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela obiektu.

Komisja będzie oceniała zgłoszone obiekty według następujących kryteriów: pomysłowość kompozycji i walory upiększające, ogólny wyraz estetyczny, widoczność kompozycji dla innych mieszkańców, różnorodność i kolorystykę roślin.

Do 8 sierpnia 2016 r. komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych, po trzy miejsca w każdej kategorii, za zdobycie których zostaną przyznane nagrody pieniężne.

Źródło: www.wejherowo.pl

AL