Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie realizacji programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z dnia 4 kwietnia 2023 r.

0504.2023

Do Krajowego Zarząd PZD napływają liczne wystąpienia i sygnały. Związane są one z nieopublikowaniem i nieuwzględnieniem na listach rankingowych, wniosków złożonych samodzielnie przez ROD lub przy współpracy z Okręgowymi Zarządami, w miesiącach listopad i grudzień w ramach programu grantowego. Mając na względzie istotę sprawy Jednostka Krajowa PZD uznała za konieczne zbadać temat.

W dniu dzisiejszym Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny i analizy materiałów udostępnionych przez Okręgowe Zarządy PZD.

Z przekazanych informacji wynika iż w turze VI (listopadowej), poza wnioskami, które zostały uwzględnione na liści rankingowej, złożonych zostało jeszcze 83 wniosków obejmujących 196 ROD na łączną kwotę ponad 13 800 000 zł. Wnioski te otrzymały wymaganą punktację oraz przeszły ocenę merytoryczną i formalną jednakże, nie zostały uwzględnione na liście rankingowej.  W turze VII (grudniowej) złożono 42 wnioski obejmujące 72 ROD na łączną kwotę ponad 6 950 000 zł. Lista rankingowa za miesiąc grudzień nie została dotychczas opublikowana.

Do dnia dzisiejszego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oficjalnie nie poinformowała Wnioskodawców o wyczerpaniu środków. Krajowy Zarząd PZD uznał za konieczne podjęcie intensywnych działań aby ARiMR przedstawił klarowne stanowisko dotyczące wniosków, które nie zostały uwzględnione na listach rankingowych.

Temat jest bardzo ważny i istotny, gdyż ponad 268 ROD czeka na decyzję w sprawie przyznania grantu i podpisania umowy, deklarując przy tym pełną gotowość do realizacji zadań grantowych.

KZ PZD

Galeria