Obchody Krajowych Dni Działkowca w Zabrzu - relacja

0709.2016

W dniu 3 września br. do Zabrza przyjechało z całej Polski blisko 800 działkowców, by razem świętować i cieszyć się z sukcesów ogrodów  i Związku.  Było radośnie, gwarnie  i momentami bardzo nostalgicznie. Razem z działkowcami świętowali zacni goście na czele z władzami Zabrza, parlamentarzystami i samorządowcami. Byli także zasłużeni w 35-letniej historii działacze PZD, którzy nie kryli łez wzruszenia i radości z tego spotkania.

W sobotni, słoneczny, wrześniowy poranek w Zabrzu tłumnie pojawili się działkowcy z całej Polski, którzy przyjechali na Śląsk, by razem świętować krajowe dożynki działkowe. Z tej okazji ulice Zabrza zostały przybrane we flagi związkowe, które wskazywały działkowcom drogę do celu. Działkowcy przywieźli ze sobą piękne kosze dożynkowe, które pięknie ozdobiły scenę w namiocie, gdzie odbywały się oficjalne uroczystości. W tym roku Krajowe Dni Działkowca, które mają długoletnią tradycję, były szczególne. Powagi i splendoru dodawał bowiem obchodzony przez Związek w 2016 roku jubileusz istnienia.

Uroczyste obchody rozpoczęła honorowa salwa oddana przez Bractwo Kurkowe z okazji 35-lecia Polskiego Związku Działkowców. Następnie przy dźwiękach marsza granego przez orkiestrę dętą KWK „Makoszowy” miała miejsce okazała gala sztandarowa, w której udział wzięło ponad 40 barwnych pocztów sztandarowych z okręgów, delegatur  i ogrodów działkowych. Następnie odśpiewany został hymn Polski i hymn działkowców „Zielona Rzeczpospolita”.

Każde dożynki muszą mieć swój chleb dożynkowy, jako znak koronny. Chleb jest symbolem pracy i trudu oraz szczęścia, dobrobytu, światłości i mądrości. Te życzenia towarzyszyły delegacji działkowców ze Śląska, która wraz z wiceprezesem PZD Tadeuszem Jarzębakiem, w asyście Prezesa OZ Śląskiego PZD Józefa Noskiego przekazała na ręce gospodarza imprezy Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego bochenek chleba dożynkowego. – Uprawiamy owoce, warzywa i wszystko, co działkowiec potrafi i dlatego włączamy się w tę symbolikę plonów, która od wieków jest kultywowana w Polsce – mówił Prezes PZD dziękując za przekazany bochen chleba.

- Cieszę się, że jesteśmy tu razem i możemy świętować już po raz 17. Krajowe Dni Działkowca. To inicjatywa, którą ustanowiła i przyjęła Krajowa Rada i jest ona z dumą i radością praktykowana już od wielu lat – mówił Prezes Eugeniusz Kondracki witając wszystkich działkowców i przybyłych gości na wspólne świętowanie. Jak wspomniał, ten rok jest dla Związku szczególny ze względu na obchodzony jubileusz.– Witam najbardziej zasłużonych spośród wszystkich znamienitych działaczy – mówił Prezes PZD składając wyrazy uznania i podziękowania weteranom działkowym i tym wszystkim, którzy budowali nie tylko podstawy całego ruchu działkowego, ale także ogrody działkowe i przyczynili się do powstania PZD.

Wśród oficjalnych gości obecne były władze Zabrza, w tym Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, wiceprezydenci Katarzyna Dzióba i Krzysztof Lewandowski oraz przewodniczący Rada Miasta Marian Czochor. Na uroczystość działkowców przybył także Prezes Zarządu Wojewódzkiego NFOŚ Andrzej Pilot oraz pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Budownictwa Paweł Druciak. Gościli także: starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, prezydent Bytomia Damian Bartyka, w imieniu prezydenta miasta Rybnika Naczelnik Wydziału Ekologii Urzędu Miasta Rybnika Jarosław Kuźnik, w imieniu prezydenta miasta Piły - Marian Martenka, zaś w zastępstwie prezydenta Skierniewic – Agata Walczak. Wśród gości pojawili się także  posłowie Barbara Dziuk, Borys Budka i Józef Lassota.

 

Prezes PZD: razem możemy więcej

- Kolejny raz spotykamy się na Krajowych Dniach Działkowca bogatsi o kolejne doświadczenia. Tym razem obchody tego święta są wyjątkowe, ze względu na obchodzony jubileusz 35-lecia PZD – mówił Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Wspominał o trudnej historii, jaka w minionych latach była udziałem wszystkich działkowców i Związku. Mimo wielu trudnych wydarzeń, udało się nie tylko ochronić ogrody działkowe, ale i zbudować wiele nowych, a także połączyć i zintegrować działkowców pod wspólnym sztandarem PZD. –W ciągu pięciu pierwszych lat istnienia Związku zbudowaliśmy ok. 1500 nowych ogrodów na powierzchni 16 tys. hektarów, dzięki czemu działki mogło otrzymać aż 360 tys. rodzin. To sukces, jakiego nigdzie w Europie i na świecie dotąd nikt nie powtórzył. Nawet prężnemu Związkowi Niemieckich Działkowców nie udało się w ciągu tak krótkiego czasu zbudować tak wiele nowych ogrodów działkowych i działek – mówił z dumą i satysfakcją Prezes Eugeniusz Kondracki. Prezes PZD podkreślił, że zapotrzebowanie na działki było w Polsce ogromne, szczególnie w latach 80-tych, zaś Związek starał się sprostać tym wyzwaniom w miarę możliwości, bowiem tworzenie ogrodów to ogromny wysiłek setek tysięcy społecznych działaczy, który musieli zagospodarowywać nieraz bardzo trudne tereny pod ogrody działkowe. Wspominał o licznych trudnościach, jakie napotykali działkowcy, w tym zdobywanie materiałów budowlanych. – Na wysokości zadania stanął cały Związek, i wszyscy działkowcy, którzy włączali się w budowanie i rozwój ogrodów spontanicznie – mówił Eugeniusz Kondracki serdecznie dziękując tym wszystkim, dzięki którym dziś możemy cieszyć się tak ogromną ilością dobrze zagospodarowanych ogrodów działkowych w całej Polsce.

Prezes wspominał o trudnych momentach, podczas których konieczna była mobilizacja środowiska działkowego, by obronić prawa działkowców i Związku, a także ogrody działkowe przed likwidacją i zniszczeniem. Jak zaznaczył, gdyby nie ustawa z 13 grudnia 2013 r. którą udało się uchwalić tylko dzięki integracji i jedności całego środowiska, które podpisało się pod obywatelskim projektem ustawy o ROD, a następnie walczyło o jej przyjęcie i uchwalenie przez  sejm i senat, dziś mogłoby nie być już ogrodów działkowych. – Jesteśmy dumni z tego, że 95% ROD zaufało nam, doceniło naszą dotychczasową pracę i zdecydowało się pozostać w Związku – mówił Prezes PZD nawiązując do możliwości odłączania się ogrodów od PZD, jakie wprowadziła ustawa. Ta jedność działkowców kolejny raz przyczyniła się do sukcesu, jakim bez wątpienia była obrona 900 tys. altan, którym po orzeczeniu NSA groziła rozbiórka. Prezes PZD wspominał także o problemach, które pojawiają się nieustająco mimo chroniącej działkowców i PZD dobrej ustawy o ROD.

Prezes PZD mówił nie tylko o problemach i minionych latach PZD, ale też o przyszłości ogrodów działkowych. – Warto otwierać ogrody dla społeczeństwa, inwestować w ich infrastrukturę i zagospodarowanie, warto by w ogrodach działkowych mogli znaleźć dla siebie miejsce i seniorzy i młodzież i dzieci – mówił Prezes PZD podkreślając, ze w tej walce duże znaczenia ma poparcie samorządów lokalnych, bowiem ciężko działkowcom finansować ten rozwój bez stosownej pomocy ze strony władz. Podkreślał jak ważne jest pozyskiwanie środków unijnych i dofinansowania celowe, także z budżetów obywatelskich na rozwój ROD. – Nas jest dużo i jesteśmy zorganizowani, wiemy jak się bronić i jak walczyć o potrzebne na rozwój środki – mówił Prezes PZD podkreślając, że działkowcy musza rozwijać i zmieniać oblicza swoich ogrodów, bo tego wymaga od nich społeczeństwo.

- Dlaczego spotkaliśmy się w Zabrzu? Dlatego, że ROD „Tulipan” w krajowym konkursie zdobył tytuł Najlepszego ROD 2016. Jest i drugi powód. Mamy tu ponad 300 ha terenów ogrodów, na których znajduje się 34 ROD, a gospodarze tego miasta są nam życzliwi i nas zaprosili do świętowania naszego jubileuszu w tym właśnie mieście – mówił Prezes Eugeniusz Kondracki.

Prezes PZD na zakończenie swojego przemówienia podziękował władzom Zabrza na czele z Prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik za gościnność i otwartość, a także wszystkim zarządom ROD i działkowcom, za to, że mimo wszelkich przeciwności napotykanych na wspólnej drodze wciąż tworzą , wielką rodzinę działkowców. – Tylko będąc razem możemy zachować ideę ogrodnictwa działkowego dla przyszłych pokoleń – podkreślała Prezes PZD.

Prezydent Zabrza: Cieszę się Waszą radością

W działkowym święcie uczestniczyła Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, która dziękowała za niesamowita atmosferę, jaką działkowcy tworzą wokół swojego ruchu i ogrodów, a którą chętnie dzielą się też z innymi. – Podziwiam Waszą pracę. Pokazujecie wszystkim, że droga realizacji waszych marzeń jest najsłuszniejszą drogą. Te marzenia nie biorą się z nikąd – przejmujecie je z dziada, pradziada. Cieszymy się, ze obroniliście milion polskich rodzin i że my możemy cieszyć się waszą radością – mówiła Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik w swoim przemówieniu podczas krajowych dożynek.

Podkreślała, że wybór Zabrza na tegoroczne wspólne świętowanie był słuszny, bo Zabrzanie cenią pracę i sami potrafią ciężko pracować, podobnie jak działkowcy, których w mieście jest bardzo wielu. – Dziękuję, że możemy was dziś gościć i że tak ważny jubileusz zechcieliście świętować w naszym pięknym mieście– mówiła Prezydent Zabrza

Józef Noski: dziękujemy za pracę i piękne ogrody

Gości oraz przedstawicieli działkowców z całej Polski powitał także gospodarz okręgu śląskiego Prezes Józef Noski. Jak mówił,  ogrody powstawały i funkcjonują, bo są potrzebne polskim rodzinom. Są miejscem wychowywania młodych pokoleń, są oazami spokoju i aktywnego wypoczynku dla seniorów, wreszcie są szkołą życia dla wszystkich, bo są wzorem samorządności, samoorganizacji i demokracji. - Nasze święto to święto radości i podziękowania za plony, a także za wszystkie dotychczasowe sukcesy. To także doskonała okazja do podziękowania wszystkim, którzy nas wspierają i nam pomagają, a także dostrzegają nasze problemy i wykazują dla nich zrozumienie – mówił Prezes OZ Śląskiego Józef Noski, który w pierwszej kolejności dziękował Prezesowi PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu za niezłomność, mądrość poświęcenie, z jakim kieruje Związkiem i działa na rzecz działkowców oraz ogrodów. Dziękował też wszystkim działkowcom za owocną pracę i piękne ogrody działkowe oraz aktywną obronę wspólnych wartości. – Razem czekać będziemy na kolejne jubileusze środowiska działkowego i PZD – mówił na zakończenie Józef Noski.

Tegoroczne obchody Krajowych Dni Działkowca były szczególne ze względu na obchody jubileuszu 35-lecia istnienia PZD. Dlatego też Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę na jubileuszowym posiedzeniu o podziękowaniu wszystkim działaczom i działkowcom za dotychczasową pracę i wysiłek na rzecz rozwoju ogrodów działkowych i PZD. (czytaj uchwałę - tutaj link). Uchwałę zaprezentował zebranym Prezes OZ PZD w Poznaniu i wiceprezes PZD Zdzisław Śliwa.

„Sztandar jej dumnie powiewa”

Wśród symboli PZD znajdują się sztandary, które są znakiem tożsamości wspólnoty działkowej i łączą tych, którzy chcą urzeczywistniać te same wartości. Sztandar jest znakiem trwania i tradycji. Zgromadzeni na obchodach działkowcy uczestniczyli w uroczystym wręczeniu przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego sztandaru na ręce Prezesa ROD „Rozkwit” w Rybniku, który następnie przekazał go pocztowi sztandarowemu.

Listy gratulacyjne

Wielu spośród zaproszonych polityków nie mogło przybyć na uroczystość ze względu na inne zobowiązania, dlatego też na ręce Prezesa PZD przekazane zostały listy gratulacyjne z życzeniami i zapewnieniem o poparciu dla Związku i ogrodów działkowych oraz środowiska działkowego.

Listy z gratulacjami i życzeniami oraz wyrazami uznania za wieloletni wkład i wysiłek w obronę praw działkowców oraz krzewienie idei ogrodnictwa działkowego na ręce Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego złożyli: minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel, minister środowiska Jan Szyszko,  marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, Prezydent Kielc Wojciech Lubawski, Prezydent Katowic Marcin Krupa, Prezydent Piły Piotr Głowski, Prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk, Prezydent Bytomia Damian Bartyla, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński, burmistrz Lublińca Edward Maniura, członek zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, a także posłowie na sejm: Ewa Kołodziej, Krzysztof Paszyk, Wojciech Zubowski, Barbara Dziuk i posłanka do europarlamentu Jadwiga Wiśniewska. Podziękowania i gratulacje przesłało także wiele zarządów rodzinnych ogrodów działkowych.

List z gratulacjami i życzeniami dla działaczy PZD i działkowców skierował także w imieniu własnym i ministra Kazimierza Smolińskiego pan Andrzej Adamczyk z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. – Życzę, by Związek przez kolejne lata mógł skutecznie reprezentować swoje środowisk,  dbając o sprawy ważne dla działkowców. Zapewniam, że resort infrastruktury i budownictwa wspiera i docenia rolę ogrodów działkowych – napisał minister.

- Nic nie stoi na przeszkodzie, by ogrody działkowe stały się ośrodkami edukacji ekologicznej w naszym regionie  - mówił Andrzej Pilot, prezes Zarządu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wskazując, że  obchody jubileuszu mają symboliczny charakter, bo odbywają się na Śląsku, w regionie, gdzie przez wiele lat tereny zielone były degradowane. - Znikały kolejne lasy, pola, łąki. Jedyne zielone enklawy jakie powstawały w miastach to ogrody – podkreślał. - Uczymy się przez całe życie, dlatego ogrody działkowe są miejscem, gdzie uczyć mogą się i dzieci i seniorzy – mówił Andrzej Pilot życzą, by ogrody działkowe rozwijały się jak najpiękniej. Jednocześnie prezes zarządu wojewódzkiego NFOŚ wyraził chęć pomocy i współpracy przy inicjatywach związanych z ochroną i rozwojem ROD oraz terenów zielonych, które mają znaczący wpływ na ochronę środowiska naturalnego, a także ludzkiego zdrowia.

Wyrazy uznania i szacunku oraz najlepsze życzenia z okazji jubileuszu złożył działkowcom także Prezydent Bytomia Damian Bartyla. Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki na ręce Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego przekazał jubileuszowe upominki. – Z wielką radością przyjąłem zaproszenie od PZD na obchody jubileuszu 35-lecia działalności. Sprawy działkowe w powiecie nowotomyskim są mi bliskie i wspieramy działkowców w ich sprawach. Jesteście grupą miliona polskich działkowców. Gratuluję determinacji w obronie waszych spraw. Wierzę, że wasze zabiegi i walka sprawi, że zrozumienie dla waszych spraw będzie większe – mówił starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki.

W podziękowaniu za umacnianie ogrodnictwa działkowego w województwie zachodniopomorskim OZ PZD w Szczecinie w imieniu Marszałka wojewódzkiego przekazał Panu Prezesowi Eugeniuszowi Kondrackiemu życzenia, gratulacje oraz upominki jubileuszowe. Okręg szczeciński prezesowi PZD oraz Prezesowi okręgu Śląskiego PZD przekazał także symboliczne kapitańskie lunety oraz maskotki Gryfic..

Zwycięzcy konkursów i nagrodzeni

Niezwykle ważną częścią uroczystości było nagrodzenie uczestników konkursów krajowych. Konkurs na najpiękniejszy Rodzinny Ogród Działkowy to już tradycja. Jego celem jest nie tylko propagowanie dobrych wzorów, ale przede wszystkim nagrodzenie zarządów ROD za estetykę i piękno ogrodów, ale też docenienie osobistego zaangażowania i serca, jakie działkowcy wkładają w swoją pracę, przy jednoczesnym zachowaniu regulaminowych zasad i wrażliwości na piękno przyrody. Wiedza i pasja tych osób w tworzeniu tych zielonych oaz przekłada się na efekty. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało 17 ogrodów będących laureatami konkursów okręgowych.

Pierwsze miejsce i tytuł Najlepszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Roku 2016 otrzymał ROD „Tulipan” w Zabrzu. Wśród pięciu laureatów konkursu znalazły się: ROD „Mamry” w Węgorzewie, ROD Chemik” w Żorach, ROD im. Floriana Ceynowy w Wejherowie, ROD „Jubilat” w Jelczu Laskowicach oraz ROD „Pod Lipami” w Pile. Ponadto Prezydium KR PZD doceniło także 10 ogrodów za działalność w różnych dziedzinach. Wyróżniono m.in. ROD „Nowalijka z Gorzowa Wlkp. za działalność statutową , ROD „Zieleniak” z Debrzna za działalność oświatową, ROD „Zorza” w Ziemnicach za inwestycje i modernizacje, ROD „Prefabet” z Kolbuszowej za  zagospodarowanie ROD, ROD „Radość” z Bielawy za zagospodarowanie  działek, ROD „1 Maja” w Białymstoku za działalność na rzecz środowiska, ROD „Tysiąclecia” w Częstochowie za bezpieczeństwo, ROD „Senior”: w Nowym Sączu za promocję Związku, ROD „Zacisze” w Toruniu za przychylność dzieciom i młodzieży oraz wyróżnienie specjalne dla ROD „Przyszłość” w Tomaszowie Lubelskim. Zwycięzca oraz laureaci i wyróżnieni otrzymali z rąk Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego tablice okolicznościowe, puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne.

W tym roku do rywalizacji w konkursie „Wzorowa działka 2016” stanęły 24 działki będące laureatami konkursów na szczeblu okręgowym.  W konkursie startować mogą tylko najlepsi z najlepszych, bowiem Regulamin konkursu jasno wskazuje, że nie mogą w nim brać udziału działki w jakikolwiek sposób naruszające związkowe przepisy i Regulamin ROD. Komisja Konkursowa i Prezydium KR PZD pod ocenę brało m.in. estetykę działki (oceniono m.in. ład i porządek, ogrodzenie i urządzenia na działce, płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne zgodne z regulaminem ROD), posiadanie stref sadowniczo - warzywnych - (różnorodność drzew i krzewów owocowych, przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki, różnorodność nasadzeń, bogaty dobór gatunków, itp.), rekreacyjno-wypoczynkowych, wykorzystanie ekologii (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych), kompostowników i ich wykorzystania, ogólny stan techniczny altan i ich estetykę. Tytuł „Wzorowej Działki Roku 2016” otrzymali: Jolanta i Dariusz Zaporowscy - ROD im. 22 Lipca w Ostrowie Wlkp., Małgorzata Seman – ROD „Miedzianka” Polkowice, Teresa i Tadeusz Szczerba – ROD „Przyszłość” Tomaszów Lub., Halina Marciszewska – ROD „Budowlani” Piwki k.Kutna, Maria i Zbigniew Pękalscy – ROD „Księcia Bolko” Świdnica, Barbara Radajewicz – ROD „Tulipan” Zabrze, Jolanta i Czesław Chrostowscy – ROD „Mamry” Węgorzewo, Maria Włodarczyk – ROD „Jubilat” Jelcz Laskowice. Dyplomy, puchary i nagrody wręczył zwycięzcom prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

W  tym roku Krajowa Rada po raz pierwszy ogłosiła także konkurs pt. „Wzorowa Altana”, by pokazać wszystkim, że altany to coś więcej niż tylko wiata czy mały działkowy domek, że są one nieodłącznym elementem ogrodowego krajobrazu, a często wizytówką działki i dumą ich właścicieli. Altany są dla działkowców nie tylko elementem infrastruktury, ale często sercem całej działki. Prezydium KR PZD wybrało spośród 41 zgłoszeń te altany, które są najlepsze, najbardziej funkcjonalne, estetyczne, pomysłowe i urokliwe. Tytuł „Wzorowej Altany” otrzymały altany: Hanny i Andrzeja Pukownik w ROD „Pocztowiec” w Niemczu, Doroty i Wiesława Kucyk w ROD im. Obrońców Westerplatte „Malwa” w Świdniku, Ewy i Krzysztofa Ciepłuch w ROD „Rozkwit” w Sieradzu, Sebastiana Niewiadomskiego w ROD „Radiowo-Fosa II” w Warszawie, Jakuba Jaskuły w ROD „Zagajnik” w Poznaniu, Edyty Dziuby w ROD „Księcia Bolko” w Świdnicy, Anny i Rafała Ślęzaków w ROD „Wypoczynek” w Heramnicach-Ustroniu, Elżbiety i Antoniego Rogowskich w ROD „Złote Łany” w Bielsko Białej, Haliny Nowak w ROD „Źródełko” w Skarżysku Kamiennej, Genowefy i Józefa Strzałkowskich w ROD „Wodnik” w Chełmży. Ponadto przyznano 20 wyróżnień. Laureaci podczas obchodów Krajowych Dni Działkowca w Zabrzu otrzymają dyplomy, roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”, wydawnictwa związkowe oraz nagrody rzeczowe o wartości 1 tys. zł.

Prezydium KR PZD przyznało również działkowcom i działaczom odznaczenia związkowe „Za Zasługi dla PZD” oraz złote odznaki „Zasłużonego działkowca”. Odznaki wręczał Eugeniusz Kondracki Prezes PZD razem z Tadeuszem Jarzębakiem.

Za osobiste zaangażowanie w rozwój ogrodów działkowych dla pokoleń oraz współudział w tworzeniu, umacnianiu oraz obronie Związku  z  okazji jubileuszu 35 –lecia Polskiego Związku Działkowców Krajowa Rada PZD postanowiła uhonorować dyplomem: Eugeniusza Kondrackiego, Henryka Cieślika, Elżbietę Dziedzic, Antoniego Kostrzewę, Antoninę Boroń, Bolesława Mikołajczyka, Olgę Ochrymiuk, Władysława Maja, Henryka Tomaszewskiego, Mariana Pasińskiego, Janusza Moszkowskiego, Marię Fojt, Izabelę Ożegalską, Czesława Smoczyńskiego, Jerzego Wdowczyka, Dorotę Zerba, Tadeusza Jarzębaka, Józefa Noskiego, Zdzisława Śliwę, Czesława Wojsława, Roberta Klimaszewskiego, Barbarę Korolczuk, Mariana Praczyka, Józefa Romanowskiego, Edward Galus, Jerzy Karpiński, Barbara Kokot, Kazimierz Michalik, Józefa Pisarskiego, Stanisława Zawadkę, Romana Żurkowskiego, Janinę Dziechciaruk, Witolda Deręgowskiego, Jana Grudzińskiego, Ryszarda Burzyńskiego, Jerzego Grajek, Jerzego Jaksoń, Jana Kamińskiego, Czesława Kozikowskiego, Tadeusza Mańko, Mariana Rosińskiego, Tadeusza  Wróbla, Sylwestra Chęcińskiego, Zofię Mróz, Władysława Bieniek, Edwarda Grabowskiego, Czesława Skoneckiego. Dyplomy wręczył wyróżnionym Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Podsumowanie

Atmosfera, jaka towarzyszyła Krajowym Dniom Działkowca w Zabrzu na długo zapadnie w pamięci wszystkich uczestników tego święta. Było radośnie, gwarno, a także uroczyście i nostalgicznie za sprawą wspomnień wielu uczestników o minionych 35 latach działalności PZD. Wyróżnieni i nagrodzeni cennymi nagrodami działkowcy, zarządy i ogrody nabrali nowych sił do podejmowania kolejnych wyzwań i wysiłków na rzecz budowania i rozwoju ogrodów działkowych. Ci, którzy przyjechali z całej Polski, by wspólnie z innymi działkowcami świętować i cieszyć się wspólnym sukcesem ogrodów, działkowców i Polskiego Związku Działkowców, podkreślali, że jest to święto wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju.

Wystawę plonów działkowych zorganizowały wszystkie delegatury z OZ Śląskiego PZD. Podczas imprezy uczestnicy mieli okazję zaopatrzyć się w miody, sery, czosnek, a nawet rzeźby i obrazy oraz wiele innych regionalnych produktów, które oferowane były na przygotowanych stoiskach. Dzialkowcom sprzyjała też pogoda - było słonecznie i ciepło, co sprzyjało radosnemu biesiadowaniu i nawiązywaniu przyjaźni. Krajowe Dni Działkowca połączone z Jubileuszem 35-lecia były także znakomicie zorganizowane. Nikt nie wyjechał z pustymi rękami. Krajowa Rada PZD zadbała o pełne wyżywienie uczestników, którzy mieli okazję zakosztować prawdziwe śląskich przysmaków. Działkowcy, którzy przyjechali na tę uroczystość ze wszystkich regionów Polski otrzymali także jubileuszowe upominki, które zabrali ze sobą do domów.

Było wspólne ucztowanie i biesiadowanie przy dźwiękach regionalnej muzyki śląskiej, był śmiech, rozmowy, a nawet tańce. Uczestnicy chwalili występy zespołu muzycznego Grupy Śląskiej Grzegorza Stasiaka oraz koncerty zarówno Orkiestry Górniczej Kopalni Węgla Kamiennego „Makoszowy” w Zabrzu, jak i Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej. Każdy uczestnik tego święta opuszczał bramy Zabrza z uśmiechem na twarzy i obietnicą powrotu na wspólne świętowanie za rok.

AH