Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2023”

0504.2023

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 58/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2023”.

Konkurs przeznaczony jest dla działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców.

 

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przekazanie do Krajowego Zarządu PZD:

1.         Wypełniony drukowanymi literami i podpisany „Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku 2023”.

2.         Dokumentację fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu, utrwaloną na nośniku cyfrowym lub w formie kolorowego wydruku.

3.         Podpisane (czytelnie) ”Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego Najpiękniejsza Działka Roku 2023”

 

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie były laureatami konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku 2023” w ciągu ostatnich 3 lat.

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 31 lipca 2023 r. Zgłoszenia można  dokonać drogą elektroniczną przesyłając skan dokumentów oraz pliki zdjęciowe na adres konkurskz.dzialka@pzd.pl lub tradycyjną pocztą.

Krajowy Zarząd PZD na podstawie protokołu i wniosków Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie  w terminie do 16 sierpnia 2023 r.

 

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

 I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości 4 000 zł;

 II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

 III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

Wyróżnienie – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz puchary konkursowe. Użytkownicy działek zakwalifikowanych do konkursu otrzymują dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Krajowych Dni Działkowca 2023, opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej PZD.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

1. Uchwała Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców nr 58/2023 z dnia 4.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2023”

2. Regulamin konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku 2023”

3. Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku 2023” (PDF)

4. Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Najpiękniejsza Działka Roku 2023” (WORD)

5. Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego „Najpiękniejsza Działka Roku 2023” (PDF)

6. Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego „Najpiękniejsza Działka Roku 2023” (WORD)

7. Zawiadomienie osoby, od której pozyskano jej dane osobowe

Galeria