Ogłoszono wyniki Wielkiego Konkursu dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku” - 26.09.2022

2609.2022

W dniu 24 września br. na uroczystości Krajowych Dni Działkowca 2022, które odbyły się w Warszawie, ogłoszone zostały wyniki konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku działkowców”, o czym postanowił Krajowy Zarząd PZD w uchwale nr 337/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”

Do konkursu zostały zgłoszone 23 ROD, które po wewnętrznej weryfikacji przez Okręgowe Zarządy PZD zostały wybrane jako wyróżniające się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu zapewniającymi działkowcom, a także ich rodzinom możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na ich potrzeby, a także realnie przyczyniły się do promowania ogrodnictwa działkowego znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez  m.in. wdrażanie Programów PZD. 

Komisja Konkursowa PZD szczegółowo zweryfikowała i oceniła zgłoszenia zwracając szczególną uwagę na przekazaną dokumentację fotograficzną pod względem doboru merytorycznego rekomendując Krajowemu Zarządowi sposób rozstrzygnięcia konkursu. W dniu 12 sierpnia 2022 r. Krajowy Zarząd PZD wskazał zwycięskie ROD.

W Krajowych Dniach Działkowca uczestniczyli przedstawiciele niemal wszystkich ogrodów, które uczestniczyły w konkursie. Była to więc okazja do osobistego, uroczystego wręczenia najlepszym ROD w kraju pamiątkowych pucharów, tablic pamiątkowych, dyplomów oraz upominków i wydawnictw przez Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Wiceprezesa Zdzisława Śliwę oraz Skarbnika PZD Piotra Gadzikowskiego.

Nagrody pieniężne dla każdego ogrodu zostaną przekazane na konta bankowe ROD do wykorzystania na cele statutowe.

Uchwała  nr 337/2022 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku ” zamieszczona została w zakładce Aktualności - Konkursy krajowe.

ZRS

 

Galeria