Informacja Okręgowej Komisji ds. współpracy z samorządem terytorialnym...

0912.2015

newPodpisanie porozumienia o współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego spowodowało przesuniecie Rodzinnych Ogrodów Działkowych do przestrzeni publicznej. Proces prowadzący do pełnego równouprawnienia Rodzinnych Ogrodów Działkowych w stosunkach społecznych, w tym w kontaktach z lokalnymi władzami nie jest prosty i wymaga determinacji działaczy lokalnych struktur PZD w kontaktach z samorządem terytorialnym, traktującym niekiedy ogrody działkowe jako PRL-owski przeżytek. Aktualnie podejmowane działania w zakresie współpracy są inicjowane przez okręgową komisję do spraw współpracy z samorządem terytorialnym, partiami politycznymi i organizacjami społecznymi (uczestniczą w niej także przedstawiciele Okręgu Słupskiego PZD). W ostatnim okresie współpraca zaowocowała szkoleniami dla ogrodów w zakresie funduszy europejskich organizowanymi przez Urząd Marszałkowski.

Komisja była także inicjatorem pism skierowanych do poszczególnych władz samorządowych w zakresie nawiązania współpracy z ogrodami działkowymi z terenu ich działania.

Na nasze pisma adresowane do władz samorządowych informujące o planowanym zakresie współpracy uzyskaliśmy szereg życzliwych sygnałów o gotowości do wspólnych działań na rzecz dobra lokalnych społeczności. Obecnie w miastach Tczew i Starogard Gdański, w których działa wiele ogrodów działkowych zostały podpisane porozumienia o współpracy. Liczymy na dalsze działania w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy zarządów ROD z radnymi będącymi członkami PZD.

Franciszek Potulski
Przewodniczący Okręgowej Komisji 
ds. współpracy z samorządem terytorialnym, 
partiami politycznymi i organizacjami społecznymi