Spotkanie Gdyńskiego Kolegium Prezesów

1311.2019

W dniu 8 listopada 2019 r. w godzinach popołudniowych odbyła się narada szkoleniowa gdyńskiego kolegium prezesów.

W spotkaniu, oprócz prezesów ogrodów wzięli udział

 - Pan Wojciech Szczurek – Prezydent Miasta Gdyni;

 - Jakub Ubrych  - Radny Miasta Gdyni;

 - Andrzej Kieszek – opiekun gdyńskich ogrodów z ramienia Prezydenta Miasta.

 Ze względu na uczestniczenie w spotkaniu Pana Prezydenta oraz Pana Radnego, w rozmowach dominowały tematy wzajemnych relacji ogród – samorząd terytorialny.

Pan Prezydent wysoko ocenił propozycję kolegium w zakresie kontynuowania konkursu na najładniejszy gdyński ogród. Osobiście uznał, że idea jest słuszna, a wręczane wyróżnienia ogrodom to wspólna promocja Ogrodów Działkowych jak i Miasta.

Omówiono też zagrożenia, jakie wynikają z usytuowania, wzdłuż rzeki „Kaczej”  ROD „25-lecia Wolnej Polski”  i ROD „Stokrotka”.  Ogrody te są prawie rok rocznie zalewane, w momentach intensywnych opadów atmosferycznych.

Pan Prezydent zaproponował relokację tych ogrodów w inne miejsce miasta, mniej komplikujące funkcjonowanie ogrodu. Zasady rozwiązania tego problemu będą omawiane po nowym roku na spotkaniach z przedstawicielami zarówno władz Okręgu Pomorskiego, Gdyńskiego Kolegium oraz Ogrodów.

Gdyńscy prezesi, w swoich wypowiedziach byli krytyczni funkcjonowaniu „pseudo ogrodu” im. „A. Mickiewicza” w Gdyni. Wieloletnie, zaniechania doprowadziły do istnienia dziwnego tworu, w którym na osiemdziesiąt działek, siedemdziesiąt sześć to nic innego jak małe osiedle. Ta kwestia, stwierdził Prezydent Miasta, też wymaga rozwiązania.

Trwają już prace w celu usprawnienia funkcjonowania ogrodów. Przykładem jest ROD „Sikorskiego”, gdzie udział miasta spowodował zażegnanie zalewania ogrodu.  Za te wszystkie działania osobiście podziękował Prezes Ogrodu.

Na zakończenie spotkania prezydent Wojciech Szczurek wręczył wszystkim zarządom apteczki pierwszej pomocy.

Zgromadzeni, w dalszej dyskusji, z wielkim uznaniem przyjęli zaproponowane rozwiązania ze strony władz miasta.

 

                                                    Przewodniczący Kolegium – Leonard Niewiński

Galeria