W dniu 14 lutego br. na cmentarzu w Orlu pożegnaliśmy Śp. Czesława Smoczyńskiego

1402.2023

W dniu 14 lutego br. na cmentarzu w Orlu pożegnaliśmy Śp. Czesława Smoczyńskiego  Honorowego Prezesa Okręgu Pomorskiego. W ostatniej drodze uczestniczyli: członkowie Okręgowej Rady Pomorskiej, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku, pracownicy biura Okręgu oraz działkowcy z Wejherowa.

Uroczystość pożegnania uświęciły Sztandary: Okręgu Pomorskiego i ROD im. Henryka Sucharskiego z Wejherowa.

Wieniec w imieniu Prezesa PZD i członków Krajowego Zarządu złożył Pan Ryszard Gurtiaków członek Krajowej Rady PZD a wieniec od Okręgu Pomorskiego w Gdańsku złożył Pan Jarosław Parus Wiceprezes Okręgu. Wieńce złożyli również Pan Wiesław Boratyński Prezes Okręgu Słupskiego oraz Pan Stanisław Szczepanik Prezes WZ PZD w Gdańsku, poprzednik Śp. Czesława Smoczyńskiego. 

W imieniu społeczności działkowców pożegnał zmarłego Pan Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

Dyrektor biura

Andrzej Łockiewicz

 

Galeria