Posiedzenie Kolegium ROD Tczewa i Lubiszewa

1110.2018

W dniu 8.10.2018 odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Tczewa i Lubiszewa na którym omówiono przebieg XXVI Tczewskich Dożynek Działkowych w tym udział poszczególnych ogrodów i ich zaangażowanie w uroczystościach dożynkowych.Kolegium wyraziło podziekowanie Władzom Miasta za pomoc finansową i organizacyjną. W dalszej części posiedzenia poruszono temat zabezpieczenia poszczególnych ogrodów na okres zimowy, zwracając uwagę na zabezpieczenie mienia przed dewastacją i kradzieżami. Ponadto zapoznano się z apelem Krajowej Rady, oraz Zarządu Okręgu PZD w sprawie udziału w wyborach samorządowych.

Członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego przedstawił dokonane zmiany na kierowniczych stanowiskach w Zarządzie Okręgu Gdańsk. Na zakończenie posiedzenia ustalono terminy następnych spotkań Kolegium.

Prezes Kolegium

Mieczysław Żuchliński