Rada Miejska Rumi popiera projekt obywatelski!

0404.2013

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy oświadczenie Rady Miejskiej Rumi, w którym Radni wyrażają pełne poparcie dla dalszego istnienia ogrodów działkowych.

Serdecznie dziękujemy Radnym za uznanie pozytywnej roli ogrodów działkowych w Rumi.

Treść stanowiska dostępna poniżej:

Oświadczenie Rady Miejskiej Rumi