Informacja dot. odbytych w dniach 15-16 listopada 2018 roku narad szkoleniowych dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z terenu działania Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

2011.2018

W dniach 15-16 listopada 2018 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku, Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD zorganizowała i przeprowadziła cztery narady szkoleniowe dla 224 Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD funkcjonujących w Okręgu Pomorskim PZD.

Na zaproszenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD gośćmi narad byli: Prezes Okręgu Pomorskiego PZD p. Józef Matwies, Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD p. Leonard Niewiński i Główna Księgowa Okręgu Pomorskiego PZD p. Janina Wrzask.

W naradzie brali również udział członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku – Bogusław Dąbrowski Przewodniczący, Elżbieta Senecka Pierwszy Zastępca Przewodniczącego, Marianna Krawczyk Zastępca Przewodniczącego, Sabina Chinalska Sekretarz oraz Członkowie – Jadwiga Lewandowska, Jolanta Rutkowska i Jan Suprunowicz.

W dniu 15.11.2018 roku w dwóch naradach wzięli udział przedstawiciele 121 Komisji Rewizyjnych ROD zlokalizowanych w Gdańsku, Sopocie, Pruszczu Gdańskim, Tczewie, Lubiszewie i Starogardzie Gdańskim.

W dniu 16.11.2018 roku w dwóch naradach wzięli udział przedstawiciele 103 Komisji Rewizyjnych ROD funkcjonujących w Gdyni, Kosakowie, Malborku, Kwidzynie, Nowym Dworze Gdańskim, Sztumie, Prabutach, Czersku, Chojnicach, Pelplinie, Gniewie, Skarszewach, Kościerzynie, Redzie, Kartuzach, Wejherowie, Władysławie, Żukowie, Helu, Rozewiu i Juszkowie.

- Prezes Okręgu Pomorskiego PZD p. Józef Matwies przedstawił sytuację bieżącą w naszym Okręgu i skierował do uczestników narad apel o podejmowanie działań, aby w przyszłej kadencji w organach statutowych ROD ich członkami były osoby spełniające wymagania określone w Statucie PZD.

- Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w PZD zgodnie z RODO przedstawiła i omówiła Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD p. Beata Milianowska. Uczestnikom narad przybliżyła ten temat korzystając z opracowanej przez nią prezentacji wykonanej w programie PowerPoint 2010. Taka forma prezentacji spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników.

- Zadania Komisji Rewizyjnych ROD w związku ze zbliżającymi się Walnymi Zebraniami Sprawozdawczo-Wyborczymi Członków PZD w ROD szczegółowo przedstawili i omówili p. Bogusław Dąbrowski, p. Elżbieta Senecka, p. Jan Suprunowicz i p. Janina Wrzask odnosząc się również do obowiązków także w zakresie dokonania oceny działalności statutowo-finansowej Zarządów ROD.

- Z wprowadzonymi zmianami w znowelizowanym Regulaminie Komisji Rewizyjnych PZD, uchwalonym przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD w dniu 22.06.2018 roku, zapoznał Przewodniczący naszej Komisji, który pełni ponadto zaszczytną funkcję Pierwszego Zastępcy Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie. Omówił także uchwalone przez KKR PZD obowiązujące wzory protokołów i sprawozdań przeznaczonych do stosowania w pracach komisji.

- Uczestnicy narad otrzymali Wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Pomorskiego PZD w zakresie przeprowadzania kontroli w ROD.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD poinformował, że na stronie internetowej Okręgu Pomorskiego PZD (www.pzdgdansk.pl) w zakładce Do pobrania - Dla organów ROD zamieszczono Materiały dla Komisji Rewizyjnych ROD.

Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD

Sabina Chinalska

Galeria