Relacja na żywo z rozprawy w Trybunale dostępna w internecie - 27.06.2012

2706.2012

Przypominamy, że już 28 czerwca, w czwartek, o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 roku z Konstytucją RP. W tym dniu ważyć się będą losy ponadmilionowej rzeszy działkowiczów, a także przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce. Jeśli Trybunał nie podważy konstytucyjności całej ustawy, będzie musiał - na wniosek prof. Lecha Gardockiego - rozpatrzyć, czy zgodnych z konstytucją jest kilkanaście konkretnych przepisów ustawy o ROD.

Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego rozpatrywany będzie w pełnym składzie. Rozprawie przewodniczyć będzie wiceprezes TK Stanisław Biernat, sędzią-sprawozdawcą będzie Prezes TK Andrzej Rzepliński.

Ze względu na duże zainteresowanie sprawą, a także na ograniczoną liczbę miejsc na sali rozpraw, tych wszystkich, którzy nie wybierają się do Trybunału Konstytucyjnego zachęcamy do oglądania relacji z przebiegu rozprawy, która dostępna będzie na stronie internetowej TK:http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm

  Źródło: strona internetowa KR PZD