Program Rozwoju ROD - komu to potrzebne?

2808.2018

W dniu 14 marca 2018 roku członkowie Krajowej Rady PZD przyjęli Otwarty Program Rozwoju ROD. Program za swój naczelny cel stawia rozwój ogrodów działkowych, w tym głównie zaspokajanie potrzeb rodzin na działki poprzez tworzenie nowych ogrodów oraz powiększanie istniejących.

Stereotypowe myślenie o działkach sprowadza się z reguły do uprawy własnej marchewki, owoców czy kwiatów. Nic bardziej mylnego. Idea ogrodnictwa działkowego to przede wszystkim rekreacja i kontakt z naturą, zapewnienie ludziom (szczególnie osobom starszym) bezpośredniego, aktywnego kontaktu z przyrodą.

Jak pozytywny wpływ ma on na zdrowie zauważono już w XIX wieku, kiedy w Europie zaczęto organizowanie ogrodnictwa działkowego. Świeże powietrze może zdziałać cuda, ma zbawienny wpływ na nastrój i zdrowie tak samo jak słońce.

Promienie słoneczne nie tylko powodują wytwarzanie witaminy D przez organizm, ale także zwiększają poziom serotoniny w mózgu, która poprawia nastrój i pomaga czuć się spokój skoncentrowanym.

Aktywny pobyt w ogródku zmniejsza ryzyko demencji. Wynika to z faktu, że praca na działce wymaga użycia wielu funkcji, w tym zręczności i świadomości zmysłów. Dzięki spędzaniu nawet krótkiego czasu na działce seniorzy mogą utrzymać swoje umiejętności motoryczne i poprawić wytrzymałość i siłę.

Osoby starsze pozostając w domu łatwo mogą stać się mało aktywnymi fizycznie. Praca na działce to zmienia. Może nie jest tak energicznym treningiem jak pływanie czy jazda na rowerze ale jest to obfite ćwiczenie fizyczne, a nawet lekkie ćwiczenia mogą pomóc w spowolnieniu procesu starzenia. Dodać należy, że jest to przyjemna aktywność, bo stymulując systemy organizmu nie wydaje się nużącym ćwiczeniem.

Wśród innych zalet pracy na działce należy wymienić:

• poprawę ogólnej sprawność i zdolności motorycznych poprzez zginanie, pochylanie się, sięganie...

• poprawę wytrzymałości

• obniżenie poziomu stresu co promuje lepszy sen

• zapobieganie lub zmniejszanie problemów z chorobami takimi jak osteoporoza

• poprawę świadomości psychicznej ze względu na świeże powietrze oraz poprawę w utrzymaniu koncentracji

• interakcję społeczną z sąsiadami lub kontakt z innymi ludźmi

• zapewnienie sobie żywności o wysokiej wartości odżywczej poprzez uprawianie własnych warzyw czy owoców

Wraz z wiekiem stajemy się bardziej narażeni na fizyczne ograniczenia, zły stan zdrowia i trudne emocjonalne zmagania, które towarzyszą tym zmianom. Więc jeśli chcesz to zmienić i szukasz pretekstu, aby spędzić więcej czasu na świeżym powietrzu rozważ hobby takie jak ogrodnictwo działkowe, które przyniesie korzyści dla twojego zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego.

Cele ogłoszonego przez Krajową Radę PZD Otwartego Program Rozwoju ROD doskonale wpisują się w Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020 jaki został przyjęty przez rząd RP w dniu 4 sierpnia 2016 roku. Wśród zadań operacyjnych jakie ministerstwo zdrowia sobie wyznaczyło jest poprawa aktywności fizycznej ludności oraz promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Z tego powodu rozwój ogrodnictwa działkowego powinien być propagowany nie tylko przez PZD ale także wspierany przez rząd i jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkim powinno zależeć na dobrej kondycji naszego społeczeństwa.

źródło: www.ogrody-krzekowo.pl