APEL Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Kwidzynie do Posłów i Senatorów RP w sprawie zmiany ustawy - Prawo budowlane

3101.2020

APEL

Kolegium Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kwidzynie zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców

 Szanowni Posłowie na Sejm RP, Senatorowie RP

Proponowane zmiany w Prawie budowlanym, dotyczące legalizacji samowoli budowlanej, są wysoce niemoralne i nieuczciwe.

Uchwalenie ustawy zawierającej abolicję budowlaną, to nic innego jak świadome naruszenie zasad społecznych.

Czy Parlamentarzyści powinni być zaczynem legalizacji łamania prawa? W czyim interesie jest wprowadzona abolicja budowlana?

Ogrody działkowe swoją działalność prowadzą w oparciu o ustawę z 13 grudnia 2013 roku Dz. U.2014, poz. 40. W artykule 13 tejże ustawy, Sejm i Senat, w którym Wy Panie i Panowie dzisiaj zasiadacie, określił wymiary altany ogrodowej.

Związek i jego przedstawiciele stoją od lat na straży tych przepisów. Czy w tym przypadku może być mowa o zalegalizowaniu samowoli budowlanej?

Ta uchwalona ustawa może zachęcić do powstawania takich precedensów jak dzikie osiedla mieszkaniowe.

Uchwalając abolicję budowlaną, zdajecie sobie Państwo, że część rodzinnych ogrodów działkowych stanie się „terenami dzikiego zamieszkana”.

Pragniemy zwrócić uwagę, na jeszcze jeden istotny czynnik. Takie działania mogą doprowadzić do drastycznego spadku terenów zielonych, dzisiaj niezbędnych w aglomeracjach miejskich. Terenów zielonych potrzebnych do ratowania klimatu.

Kategorycznie sprzeciwiamy się, by proponowane zmiany w Prawie budowlanym dotyczyły Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Ogrodowym Polski Związek Działkowców.

Z poważaniem

Przewodniczący Kolegium

Jaroslaw Parus

                                                                          Sekretarz Kolegium

Zbigniew Tomczyk

Galeria