Interpelacja poselska Tomasza Szymańskiego w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 03.12.2020

0312.2020

Galeria