Komunikat KR PZD w sprawie stanu prac PZD nad regulacją sytuacji prawnej ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD

0211.2015

Do 25 października br. Polski Związek Działkowców złożył wnioski o uregulowanie stanu prawnego gruntów 1.324 ROD. Stanowi to 77% wszystkich ogrodów, wobec których PZD może ubiegać się o przyznanie prawa użytkowania. Kolejne wnioski są w trakcie przygotowania. Pełna treść komunikatu: Komunikat KR PZD w sprawie stanu prac PZD nad regulacją sytuacji prawnej ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD