Działkowcy APELUJĄ w sprawie zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami

1303.2019

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

     Rodzinny Ogród Działkowy im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni

   81-533 Gdynia ul. Grodnieńska 24

 

 

                                             Pan Bogdan Borusewicz

                                         Marszałek Senatu RP

 

 

                                                Szanowny Panie Marszałku!  

 

   Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami jest wysoce krzywdząca dla ogrodów działkowych. Zagospodarowane często nieużytki oraz wysypiska śmieci, przekształcone po wielu latach ciężkiej pracy w kwitnące ogrody, są dzisiaj łakomym kąskiem. Tereny ogrodów działkowych, w większości wypadków, wyposażone są w infrastrukturę. Gotowy kąsek.

Artykuł trzeci nowelizowanej ustawy, to ukłon, nie tylko w stosunku do obecnych, ale i „nie byłych" właścicieli. Okres trzech lat wnoszenia roszczeń to nie potrzeba, to jedynie ukłon w stronę wszelkich działań nieformalnych. W przypadku funkcjonowania tego przepisu w wymiarze zawartym w ustawie sejmowej, może zostać zaprzepaszczony dorobek wielu pokoleń, które budowały ogrody działkowe.

Wyrażamy swój zdecydowany protest przeciwko tej formie ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdzie jeden zyskuje kosztem drugiego.

 

                                         Z ogrodowym pozdrowieniem

 

                      W imieniu Zarządu Ogrodu i Komisji Rewizyjnej Ogrodu  

 

                                           Leonard Niewiński - Prezes.

Galeria