Konferencja Konsultacyjna dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 - 13.09.2021

1309.2021

10 września 2021 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Gdańsku odbyła się Konferencja Konsultacyjna dla projektu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 – 2027 (FEP) organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Konferencję otworzył  Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

W Konferencji uczestniczyli europosłowie i posłowie, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej, Dyrektorzy Departamentów Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, samorządowcy, przedstawiciele sektora gospodarczego i pozarządowego.

Polski Związek Działkowców reprezentowali:

 • Mieczysław Kamiński, Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku i
 • Pan Franciszek Potulski, Przewodniczący Komisji Promocji Związku i Współpracy z Samorządem Terytorialnym.

Występujący w Konferencji przedstawili obszerną informację w trzech grupach tematycznych:

 1. Wyzwania europejskie i krajowe w perspektywie 2021 – 2027,
 2. Uwarunkowania polityki spójności w perspektywie 2021 – 2027 w kluczowych obszarach tematycznych:
 • gospodarstwa,
 • uwarunkowania krajowe w kontekście Umowy Partnerskie 2021 – 2027,
 • społeczeństwo,
 • projekt programu FEP
 1. Rozwój Pomorza do roku 2027 z perspektywy:
 • sektora samorządowego,
 • sektora gospodarczego,
 • sektora pozarządowego.

W dyskusji podkreślono, że wszelka działalność ma być bardziej przyjazna dla środowiska.

Istotne jest stosowanie bioróżnorodności i działania w kierunku ochrony środowiska.

Poprzez lokalną diagnozę należy zdefiniować lokalne  potrzeby w tym uwzględniające poprawę stanu środowiska naturalnego. Stoją przed nami  bardzo duże wyzwania klimatyczne.

Mieczysław Kamiński

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria