Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie Otwartego Programu Klimatycznego PZD

2204.2020

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

w sprawie

Otwartego Programu Klimatycznego PZD

 

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2020 r. przyjął Otwarty Program Klimatyczny PZD. Program został skonsultowany z członkami Krajowej Rady PZD, Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz Okręgowymi Zarządami PZD, którzy pozytywnie ocenili jego treść i ogromne znaczenie dla funkcjonowania ogrodów i działkowców.

Otwarty Program Klimatyczny PZD obejmuje wszystkie zagadnienia istotne z punktu widzenia obecnych zmian klimatycznych i środowiskowych, które mają wpływ na korzystanie z działek w ROD.

Celem Otwartego Programu Klimatycznego PZD jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród działkowców w zakresie upowszechnienia wiedzy o ochronie środowiska oraz kształtowanie postaw ekologicznych, poprzez promowanie zasad racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych i zachowań prośrodowiskowych.

Dotychczasowe Programy PZD z uwagi na ich doniosłość, przyjmowane były przez Krajową Radę PZD, jednak obowiązujący w Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii uniemożliwił odbycie posiedzenia Krajowej Rady PZD.

Dlatego też, mając na uwadze znaczenie i cel Otwartego Programu Klimatycznego PZD dla Związku i działkowców, a także konieczność jego niezwłocznego wdrożenia i stosowania przez wszystkie jednostki organizacyjne PZD oraz działkowców, Krajowy Zarząd PZD Uchwałą nr 91/2020 w dniu 21.04.2020 r. przyjął Otwarty Program Klimatyczny PZD.

Krajowy Zarząd PZD zachęca wszystkich do zapoznania się z Otwartym Programem Klimatycznym PZD, bowiem jest on źródłem cennej wiedzy i zawiera wiele wskazówek i informacji, jak należy postępować i korzystać z działki w ROD w dobie zmian klimatycznych, których wszyscy doświadczamy.

 

                                                                                                                Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 22.04.2020 r.

 

PROGRAM KLIMATYCZNY POBIERZ

Galeria