Działkowcy apelują do Ministra Środowiska w sprawie projektu zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

1503.2019

Do pobrania