Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni - list do Ministra

1105.2018

                                                                      

Gdynia, dnia 11.05.2018 r.

 

 

Szanowny Pan

Jerzy Kwieciński

Minister Inwestycji i Rozwoju

Warszawa

 

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Społeczność działkowa naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni z ogromnym zainteresowaniem śledzi projekt „spec ustawy mieszkaniowej” znanej również pod nazwą LEX Developer. Dotychczas zaprezentowany tekst projektu ustawy jest wyjątkowo groźny i niebezpieczny dla zachowania rodzinnych ogrodów działkowych, będących terenami użyteczności publicznej zgodnie z Ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku.

Ogrody działkowe w wielu miastach są nierzadko jedynymi oazami zieleni, za których utrzymanie samorządy lokalne nie ponoszą żadnych kosztów, gdyż w pełni utrzymywane są ze środków finansowych działkowców, mieszkańców tych miast. Poza byciem „zielonymi płucami” miejskich aglomeracji, ogrody pełnią również funkcję rekreacyjną i wypoczynkową dla 4 milionów ludzi, członków społeczności lokalnych!

Dzięki naszym związkowym mediom możemy także dowiedzieć się, jaki jest dalszy tok postępowania legislacyjnego projektu ustawy w skrócie nazywanej „spec ustawą mieszkaniową”. Z zaciekawieniem obejrzeliśmy materiał wideo zamieszczony na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z przebiegu podsumowania konsultacji społecznych w sprawie wyżej wymienionego projektu ustawy. Fakt, że działkowcy stowarzyszeni w naszej pozarządowej, społecznej organizacji bacznie śledzą ten projekt potwierdza się również i w tym, że w konsultacjach w dniu 27 kwietnia 2018 roku obecny był przedstawiciel Polskiego Związku Działkowców, członek Krajowego Zarządu PZD – Pan Piotr Gadzikowski, tym samym reprezentując milion rodzin działkowców PZD.

Stwierdziliśmy ponadto, że jakoś dziwnym trafem zabrakło przedstawicieli tych pseudo działkowców, którzy nas opluwają za to, że jesteśmy prężni i zjednoczeni. Tym samym potwierdziła się reguła, że tylko duża i zorganizowana organizacja społeczna ma prawo bytu i bycia partnerem w rozmowach o przyszłości ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

Powracając do meritum naszego listu, trzymamy Wiceministra Pana Artura Sobonia za słowo i wierzymy, że dotrzyma go zamieszczając stosowne zapisy w znowelizowanym projekcie ustawy odnośnie zachowania rodzinnych ogrodów działkowych. Jego słowa wypowiedziane w trakcie debaty: „Ręce precz od ogrodów” koniecznie muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w tej ustawie.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że rozumiemy potrzebę budowania nowych mieszkań, szczególnie dla rodzin słabiej uposażonych i młodych małżeństw, ale nie może to się przekładać na wyrządzanie szkody naszym ogrodom, nam działkowcom i środowisku naturalnemu.

List ten także drogą elektroniczną przekazujemy do wiadomości:

- Premiera Rządu RP Pana Mateusza Morawieckiego,

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego,

- Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego.

 

Z upoważnienia i w imieniu

Członków Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD

                                                                  

Prezes Zarządu ROD - Józef Matwies

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD- Bogusław Dąbrowski