Spotkanie Przewodniczących Kolegiów Prezesów z Policją

2103.2017

W poniedziałek 20 marca 2017 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie Przewodniczących Kolegiów Prezesów z przedstawicielami Komedy Wojewódzkiej Policji.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Okręgowy Zarząd z inicjatywy Komisji ds. współpracy z samorządem terytorialnym.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Wydziału Prewencji w spotkaniu uczestniczył nadkomisarz Arkadiusz Socha oraz młodszy aspirant Beata Kurek.

W ramach prezentacji, funkcjonariusze przybliżyli sytuację ogrodów działkowych, jak wynika z Policyjnych statystyk. Opowiedziano o szeregu działań, spotkań, prelekcji i pracy terenowej, mającej na celu poprawę stanu bezpieczeństwa również w ogrodach działkowych na terenie województwa pomorskiego.

W związku z tym, że najczęściej zdarzającymi się rodzajami przestępstw na terenach ogrodów są kradzieże, włamania i wandalizm, funkcjonariusze udzielili zebrany kilku porad, jak uchronić się przed tego rodzaju problemami.

W szczególności należy zwrócić uwagę na:

  • Nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w altanie na zimę.
  • Oznaczenie swoich rzeczy w sposób trwały, umożliwiający identyfikacje, ewentualnie posiadanie fotografii lub spisanie numerów fabrycznych sprzętów.
  • Prawidłowe zabezpieczenie altany.

Ponadto zwrócono uwagę, iż sami działkowcy mogę wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na terenie ogrodu działkowego. Znaczący wpływ na to ma takie „projektowanie” przestrzeni na działce i w ogrodzie jako całości, aby nie tworzyć miejsce niewidocznych, w których ukryć się mogą potencjalni złodzieje. Najbezpieczniejszy ogród działkowy to taki, w którym już z daleka widać, że coś się dzieje, w którym podejrzane osoby nie mogą się schować.

Funkcjonariusze zaapelowali do zebranych również o zgłaszanie wszystkich przypadków zaobserwowanych przestępstw. Pozwoli to Policji na dostosowanie swoich działań i skupienie ich tam, gdzie zgłaszanych problemów jest najwięcej.

Przedstawiono dwa narzędzia, które mogą pomóc w kontakcie z Policją. W pierwszej kolejności aplikacja mobilna „Moja Komenda”, zrealizowana z ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”, która pozwala na szybkie wyszukiwanie kontaktów do najbliższej jednostki Policji.

Drugim narzędziem jest „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” dostępna na stronie internetowej policja.pl. „Mapa” daje możliwość umieszczania informacji na temat pojawiających się sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Zgłoszenia umieszczane w ten sposób podlegają weryfikacji przez funkcjonariuszy Policji i na tej podstawie ukazują się znaczniki informujące o konkretnych kategoriach zagrożeń.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja, w ramach której Przewodniczący Kolegiów wymieniali się dotychczasowymi doświadczeniami we współpracy z poszczególnymi Miejskimi lub Powiatowymi Komendami Policji.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji Planu Pracy Okręgowego Zarządu Pomorskiego w Gdańsku przyjętego na 2017 r.

M.K.