Psy na działkach

1906.2020

W trakcie kontroli prowadzonej przez Zespół Kontrolny Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w jednym z miejskich ogrodów zlokalizowanym w dużej aglomeracji kontrolujący z wielkim zdziwieniem stwierdzili, że na jednej z działek trzymane są agresywne psy, rzucające się na siatkę ogrodzeniową, gdy działkowcy przechodzą ścieżką.

Sam użytkownik jak i Zarząd tego ROD najwidoczniej zapomnieli, że zgodnie z § 68 pkt 10 Regulaminu ROD „Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce”.

Tak sformułowany przepis jest jasny i nie wymaga żadnych dodatkowych interpretacji, bowiem na działce w ROD nie wolno trzymać psów i od tej regulaminowej zasady nie żadnych wyjątków.

Pies na działce w ROD może przebywać tylko i wyłącznie ze swoim opiekunem i to pod warunkiem, że jest na smyczy i w kagańcu.

Trzeba mieć jednocześnie świadomość, że za naprawę ewentualnie wyrządzonych przez psy szkód odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie ich właściciel a wynika to z postanowień Kodeksu Cywilnego.

Warto także pamiętać, że pozostawianie psów na działce w ROD jest działaniem sprzecznym z Regulaminem ROD i powinno nie pozostawać bez reakcji Zarządu ROD.

To Zarząd ROD zgodnie ze Statutem PZD ma m.in. obowiązek nadzorować przestrzeganie Regulaminu ROD przez działkowca naruszającego postanowienie § 68 pkt 10 Regulaminu.

Nie zrozumiałym dla kontrolujących był brak reakcji Zarządu ROD, który mógł skorzystać z postanowień Statutu PZD zawartych w szczególności w § 72. Mógł przecież wezwać działkowca do usunięcia psów z działki w określonym terminie, a w razie braku reakcji ze strony tego użytkownika miał możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

 

I Zastępca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

mgr Bogusław Dąbrowski

Galeria