Stanowisko ROD im. Domagalskiego w Gdyni

0805.2017

STANOWISKO

   WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO RODZINNEGO OGRODU

         DZIAŁKOWEGO IM. ANTONIEGO DOMAGALSKIEGO W GDYNI

Z DNIA 29 KWIETNIA 2017 ROKU.

PAN JACEK KURSKI

PREZES TVP

  Szanowny Panie Prezesie!

My działkowcy skupieni w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni, jesteśmy oburzeni nasilającymi się atakami na Polski Związek Działkowców.

Telewizja publiczna, jak sama nazwa wskazuje winna być telewizją wszystkich obywateli. Poruszane w niej tematy powinny przedstawiać problemy wszystkich grup zamieszkujących nasz Kraj.

Z emitowanych, na kanałach publicznych materiałów wynika jedno, medialna nagonka na Związek, czyli na nas działkowców. Brak jest w prezentowanych tematach, dotyczących ogrodów działkowych obiektywizmu. W żadnym programie nie przedstawiono naszej pracy oraz osiągnięć, które rzeczywiście posiadamy.

Szanowny Panie Prezesie! My działkowcy z ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni, żądamy uczciwej i rzetelnej oceny Ogrodów Działkowych w emitowanych programach TV Publiczna!

 Z ogrodowym pozdrowieniem.

  W imieniu, obradującego Walnego Zebrania Sprawozdawczego-2017 ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni.   Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Przewodniczą Walnego Zebrania   Do wiadomości:
  1. Prezes KR PZD – E. Kondracki;
  2. Prezes OZ Pomorski - Cz. Smoczyński.