Stanowisko OZ PZD Gdańsk

2805.2013

Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku, obradujący na posiedzeniu w dniu 28 maja 2013 r. postanowił skierować stanowisko do Pana Posła Bartosza Kownackiego, przewodniczącego podkomisji Sejmowej zajmującej się między innymi obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Treść stanowiska poniżej: Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku z dnia 28 maja 2013 r.