Gdański Urząd Pracy zaprasza do składania ofert zatrudnienia dla obywateli Ukrainy - 11.03.2022

1103.2022

Gdański Urząd Pracy zaprasza przedsiębiorców do składania ofert zatrudnienia dla obywateli Ukrainy, którzy w obawie przed konfliktem zbrojnym szukają schronienia w Polsce. Oferty pracy dla uchodźców, wśród których dominują kobiety, można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: pomocukraina@gup.gdansk.pl .

W przesyłanych zgłoszeniach prosimy o podanie:

- liczby miejsc pracy,

- nazwy zawodu,

- nazwy pracodawcy,

- miejsca pracy,

- warunków pracy,

- niezbędnych wymagań stawianych kandydatom,

- danych kontaktowych do pracodawcy.

 

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.

Pomoc Ukrainie

Gdański Urząd Pracy
ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk
E-mail: pomocukraina@gup.gdansk.pl
Facebook.pl/PUP w Gdańsku
YouTube.pl/PUP w Gdańsku

Galeria